İslam Kültür ve Medeniyet'nin Bugünü ve Geleceği

İslam Kültür ve Medeniyet'nin Bugünü ve Geleceği

Ramazan Sohbeti 2

İslam Tarihi Öğrenci Çalışma Notu

Hz. İsmail Peygamber  Zemzem Suyunun Bulunması ve Kabe'nin İnşaası

Hz. Süleyman Peygamber ve Karıncalar

“İnsanlık tarihinde gelip geçmiş kırk medeniyet arasında yalnızca beş medeniyet günümüzde hayatiyetini sürdürmektedir: Çin Medeniyeti, Hint Medeniyeti, Batı Medeniyeti, Ortodoks Medeniyeti ve İslâm Medeniyeti.”

Bu ifadenin maksadı medeniyetimizin hâkim olduğu bölgelerdeki izleri ve eserleri ise doğrudur, canlı olarak varlığı ve diğer yaşayan medeniyetlere karşı arzı ise ne yazık ki, böyle bir durum yoktur.

“İslâm medeniyeti; uzun bir dönemden beri bilim ve teknoloji alanında belirli bir durağanlığa girmiş olmakla birlikte; onun kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer alanlarda insanlığa getirdiği değerler göz önüne alındığında, gelecek için umut verici bir imkâna sahip olduğu görülmektedir.”

SES DOSYALARI-SESLİ ANLATIM: LİSE; 1, LİSE: 2, LİSE: 3, LİSE: 4

Google+ WhatsApp