Kategori : Değerler Eğitimi

Arkadaş

Arkadaş

Bana Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Sorumluluk

Sorumluluk

Sorumlu olmanın bilincine varmayı öğretmeliyiz.

Nasr Suresi

Nasr Suresi

110 "Nasr" Suresi'ni dinle

Takva

Takva

Takvaya önem verilmeden bir yaşam tarzı insana adalet getirmez, adaletsizlik mutsuzluk getirir. Mutluluğa giden yolun en önemli basamaklarından birisi ise takvalı yaşam tarzıdır. Takva öğle birşey ki, tüm vesveseleri, dedikoduları, boş uğraşları insandan uzaklaştırır ve insanı Allah'a yaklaştırır. Bu ise insana mutluluk getirir.

Takvaya Giden Yol

Takvaya Giden Yol

Takvayı bulmak olduça güç bir olaydır, sırlar dünyasında takvayı arayıp bulmak gerekir. Bunun için peygamberleri kendimize örnek alma niyetimiz varsa o zaman takvaya giden o sırlı yolu bulabiliriz.

İlim ve Cehalet

İlim ve Cehalet

İlim bir güneş gibidir; güneşin olmadığı yerde karanlık, ilmin olmadığı yerde cehalet vardır.