10. Sınıf Tarih Dersi Ünite Konuları

10. Sınıf Tarih Dersi Ünite Konuları

Lise 1, Lise 10. Sınıf Tarih Dersi

ÜNİTE ADI (DERS KİTABI PDF)

   Öğrenci Ders Çalışma Notu (PDF)

ÜNİTE KONULARI

SES DOSYALARI-SESLİ ANLATIM: LİSE; 1, LİSE: 2, LİSE: 3, LİSE: 4

I. ÜNİTE

Oğuzlar ve Anadolu'nun Türkleşmesiİlk (SLYT) 

(Kuruluş Dönemi Osmanlılar PDF-SLAYT)

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLULAR

Test:1

*XI-ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu'daki Siyasi Durum

XIV Yızyılda Yakın Doğu ve Avrupa
Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Tarihi
Anadolu'ya Türk Göçleri
*Anadolu'ya Türkiye İsminin Verilmesi
*Oğuzlar
*Türklerin Anadolu ve Balkanlar’da Yerleşmesini Kolaylaştıran Etmenler
*ANADOLU'DA DEVLETLEŞME SÜRECİ
I. Beylikler Dönemi 
(Anadolu’da İlk Müslüman Türk Devletleri)

Saltuklular, Mengücekliler, Danişmentliler
Artukoğulları, Çaka Beğliği
*Anadolu'da Türk Beyliklerinin Genel Özellikleri
*Anadolu'daki Türk Beyliklerinin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi
*Türkiye Selçukluları
Türkiye Selçuklularında Kültür ve Uygarlık
*HAÇLI SEFERLERİ 
Sebepleri
Sonuçları
*ANADOLU MOĞOL TEHLİKESİ
Moğol İstilasının Sebepleri

Selçuklu Moğol Mücadelesi
Moğol İstilasının Sonuçları
II. Beylikler Dönemi
Ölçme değerlendirme ve test soruları

DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI

Yazılı Soruları (I. Dönem 2 Yazılı) 

Test: Osmanlı Kuruluş Dönemi

Değerlendirme Soruları ve Cevapları

*TEST: Orta Çağda Avrupa ve Haçlılar

 

II. ÜNİTE

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ GELİŞMELER (13021453)

(Beylikten Devlete Osmanlı Devleti)

AŞİRETTEN BEYLİĞE; KAYILARIN ANADOLU'YA GELİŞİ
Osman Gazi Dönemi
OSMANLI BİZANS İLİŞKİLERİ VE RUMELİYE GEÇİŞ

ORHAN GAZİ DÖNEMİ
TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ATILAN İLK ADIMLAR

I.MURAT DÖNEMİ

YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ
ANKARA SAVAŞI VE FETRET DÖNEMİ

MEHMET ÇELEBİ DÖNEMİ

II. MURAT DÖNEMİ

   

III. ÜNİTE

DEVLETLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI SAVAŞÇILARI VE ASKERİ YAPI

Osman Gazi Dönemi; Osmanlı Savaşçıları

Osmanlıların Genel Özellikleri
 İlk Düzenli Ordu
Yaya ve Müsellemler

Kapıkulu Ordusu
I. MURAT DÖNEMİ
PENCİK SİSTEMİ
Devşirme ve Yeniçeri Ocağı'nın kurulması

Tımar Sistemi

TIMAR SİSTEMİ 

 

III. ÜNİTE:

DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim

IV. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI DEVLET YAPISI VE YÖNETİM

Anadolu'nun İslamlaşması
*Kuruluş Dönemi Osmanlı Devlet İdaresi ve Yönetim Anlayışı
OSMANLILARDA EĞİTİM
 Sözlü ve Yazılı Kültür
Osmanlı'da Sözlü ve Yazılı Kültür
Osmanlı'da Sanat ve Kültürel Faaliyetler

 

DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI

KISA KISA DERS NOTLARINI DÜZENLİ TEKRAR İLE PEKİŞTİRELİM.

Öğrendiklerimizi Pekiştirelim

Konu Özeti Boşluk Doldurma

Test: Devlet Anlayışı

TEST 9
TEST 10

Çözümlü Test

YÜKSELME DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ

II. Mehmet (Fatih)
II. Bayezit
Yavuz, 
Kanuni
Sokulu Dönemi

YÜKSELME DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

1. Fatih Dönemi Osmanlılar 

   Fatih'in Son Seferi
   II. Bayezit Dönemi 
   Cem Sultan Olayı
  Yavuz Sultan Selim Dönemi
Kanuni Dönemi Osmanlı Devleti

Sokullu Dönemi Osmanlı Devleti

ÜNİTE DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI

Pekiştirme 

TEST: 1

Test: 2

YÜKSELME DÖNEMİ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

DEVLET YAPISI

Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti

Osmanlı Devlet Anlayışı ve Yönetim

Kültür ve Medeniyet Anlayışı

Osmannlı Ordusu

Eğitim ve Bilim Hayatı ve Gelişmeler

 

 

Öğrenci Performans Çalışmaları

Tmarlı Sipahiler

S A, B
  xy,    14
  BEP Soru

SEHER

 

Test: Osmanlı Kuruluş Dönemi

10. SINIF TARİH SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI 

Google+ WhatsApp