Kategori : Lise 1: İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi

Yeni

Yeni

İslâm Tarihi

İslâm Tarihi

İslâmiyet'in Doğuşu ve Yayılışı

Emeviler Dönemi

Emeviler Dönemi

Emeviler Devleti; Muaviye döneminde Şam merkez olmak üzere kuruldu.

Harzemşahlar

Harzemşahlar

Harzemşahlar; Ceyhun ırmağının Aral gölüne döküldüğü yerin güney kesimleri Harezm (Harzem) adıyla anılır.

Eyyubiler  ( 1174 - 1250 ):

Eyyubiler ( 1174 - 1250 ):

Eyyubiler, Selahattin Eyyubi, Mısır 'da Fatımilere son vererek Filistin, Suriye, Irak'ı alarak Güneydoğu Anadolu' ya kadar sınırlarını genişletti.

Memlükler

Memlükler

1250 yılında Aybey tarafından Mısır'da kuruldu

Timur Devleti

Timur Devleti

Timur Devleti; Türk-Moğol boylarından biri olan Barlaslar tarafından kurulmuştur.

Babür Devleti

Babür Devleti

Timur'un torunu olan ve eserlerini Çağatay Türkçesi ile yazan Babür tarafından 1526 kurulmuştur.