Çanakkale Geçilmez

Çanakkale Geçilmez


Dünya tarihinde ilk defa insanlık böylesi büyük, acımasız ve kanlı bir savaşa tanık olunmuştu.

Bir tarafta ateş kusun dehşetli, mağrur, kibirli, keçi suratlı, palyonço burunlu,  ejder ruhlu vampirler.

 Diğer tarafta Allah’tan başka hiçbir dayanağı olmayan ölümün kucağına- şahadete- koşarak giden özgür ruhlu yücelerden yücesi, göğsü iman dolu kartal pençeli, çelik yürekli korkusuz bir ecdat.

İyi ile kötülüğü, hak ile adaletsizliği savunanlar  karşı karşıya gelmişti.

Adaletin ve özgürlüğün temsilcileri siperlerinde savunmadayken, sömürgeci ruha sahip, köle ruhlu, alçaklığı benimseyen, aşağıların en aşağısı zalim düşman hayasızca saldırıya geçmişti. 

Allah’a sığınan, kimseyi incitmemeyi benimsemiş bir ümmeti hatta tüm insanlığı köleleştirmek, zulmü yaygınlaştırmak için saldırdılar.

Türk milletinden onlar hangi zararı gördüler ki bu kadar dehşetli ve korkunç bir saldırı yaptılar. Soyumuzu kurutmak,  tüten tüm ocaklarımızı söndürmek, dalgalanan bayrağımızı yok etmek için saldırdılar.

Bir ümmetin inancını, kültürünü, canlarını, bebelerini, kadınlarını, gençlerini, yaşlılarını yok etmek için saldırdılar. Yaptıkları saldırılarda oldukça acımasızlardı.

O gün bir ümmet omuz omuza aynı siperde yedi düvele karşı bir destan yazmıştı.  Bir tarafta hakkın savunucuları vardı ve bizim ceddimiz o hakkın tarafı.

Diğer tarafta da batılın kuvvetleri vardı bize saldıranlar o batılın askerleri.

 Batıl; yok olması gereken karanlık ruhlu kötülüğü benimsemiş zalim ve insafsız kimseler. 

Böylesi vampir ruhlu insanlara karşı bir millet, bir ümmet omuz omuza direndiler. Ve bu cephelerde savaşanların çoğunluğu şehit oldular. Düşman cizmelerine çiğnetmediler vatanlarını. Mabetlerinin göğsüne na'mahrem ellerini sürdürtmediler. Yedi koldan saldırılaran düşmana karşı direndiler ve bir destan yazdılar. 

Düşman o gün yüzünü Çanakkale’de gösterdi. Sonraki dönemlerde ise çeşitli terörist saldırıları ile yüzlerini göstermektedir. 

Çanakkale Savaşı bir milletin var oluş destanıdır. Bu savaş kaybedilseydi koca bir millet yok edilecekti.

Bu vatan uğruna Allah rızası için şimdiye kadar şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor Allah tüm şehitlerin ruhunu şat etsin.

Google+ WhatsApp