9. Sınıf Tarih Dersi -Ünite 2-İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

9. Sınıf Tarih Dersi -Ünite 2-İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

ÜNİTE: 2. İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

YAZININ İCADINDAN ÖNCE İNSAN
    Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri
    Tarihin Çağları (Şeması)

    TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
       A. TAŞ ÇAĞI
        1. Eski Taş Devri (Paleolitik)
        2. Orta Taş Devri (Meolitik)
    3. Yeni Taş Devri (Neolitik)
           (Cilalı Taş Devri)

       B. MADEN ÇAĞI
      1. Bakır Çağı (Kalkolitik)
    2. Tunç Çağı
    3. Demir Çağı

    Tarih Öncesi Çağların Genel Özellikleri

    Yazının Bulunma Hikayesi
    Kadim Dünyada Bilim

    İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI
    MEZEPOTAMYA MEDENİYETİ (UYGARLIĞI)
     -Sümerler      (SLAYT)
     -Asurlar
     -Babiller
     -Elamlar
     -Akatlar

    -İran Medeniyeti
    -Mısır Medeniyeti
    -Hint Medeniyeti
    -Çin Medeniyeti
    -Ege ve Yunan Uygarlığı- SLAYT-2

    ANADOLU UYGARLIĞI
     -Hititler
     -Lidyalılar
     -Urartular
     -Frigler (Frigyalılar)

GÖÇ HAREKETLERİ VE YAPILAN SÜRGÜNLER
  -Yahudi Sürgünleri
 -Hristiyan Sürgünleri

Google+ WhatsApp