T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTE KONULARI

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTE KONULARI

12. Sınıflar T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi; I. Dünya Savaşı, İttiaht ve Terakki Dönemi, Ülkenin İşgale Uğraması ve Mondros Antlaşması Kurtuluş Savaşı ve Cepler, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurulması

ÜNİTE ÜNİTE KONULARI

1. BÖLÜM

Öğrenci Notu: 1

Öğrenci Notu: 2

Öğrenci Notu: 3

Öğrenci Notu: 4

 XIX. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU  PDF-SLAYT
 Meşrutiyet Dönemi
 İttahat ve Terakki Dönemi
  Trablusgarp Savaşı

Atatürk'ün Hayatı (pdf ders Notu)  

Birinci Dünya Savaşı

Değerlendirme ve Test Soruları Test: 1 T.C. İnklap Tarihi I. Ünite-Atatürk'ün Hayatı

2. BÖLÜM

Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı

Tehcir Kanunu

Amiral Bristol Raporu

Sevr Antlaşması
Memleketin İç Durumu ve Kurulan Cemiyetler
  A. Yararlı Cemiyetler
  B. Milli Varlığa Karşı Kurulan Zararlı Cemiyetler

Değerlendirme ve Test Soruları

Test: 1

Klasik Yazılı Soruları

3. BÖLÜM

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLAMASI
 Kuvayi Milliye ve Kongreler
 Temsil Kurulunun Ankara'ya Gelişi
Misak-i Milli Kararları

TBMM'nin Açılması

Sevr Antlaşması
Düzenli Ordunun Kurulması
Ulusal Kurtuluş Savaşları ve Cepheler
 Doğu Cephesi

General Harbourt'un Raporu
 Güney Cephesi
 Batı Cephesi
 
Mudanya Ateşkes Antlaşması
 Lozan Antlaşmaları

Değerlendirme ve Test Soruları

Klasik Soru: Boğazlar ve Adaların Durumu

Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Soru ve Cevaplarla Tekrar

TEST SORULARI

4. BÖLÜM

ATATÜRÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK DÖNEMİ YAPILAN İNKILAPLAR
Siyasi Alan Yapılan İnkılaplar

Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Ekonomik, Bayındırlık ve Sanayi Alanda Yapılan İnkılaplar
Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

Değerlendirme ve Test Soruları  
5. BÖLÜM ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA VE İÇ OLAYLAR
1923-1930 Dönemi Dış Politika
1931-1939 Dönemi Dış Politika
Mustafa Kemal'in Hayatı
II. DÜNYA SAVAŞI
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
Değerlendirme ve Test Soruları

 

 

Gümrü Antlaşması

İstiklal Marşının Kabulü

Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Döneminde Türk Toplumunda Batılılaşma ve Çağdaşlaşma

Temsil Kurulunun Ankara'ya Gelişi ve TBMM'nin Açılması

10 Kasım Atatürk'ü Anma

 FİLME VE BELGESEL VİDEO ÇEKİMLERİ

. Alman Kralı İstanbul’da
. 1900 -1922 Yılları Arası 
. 1933 Yılı Atatürk’ün Yaptırdığı Cumhuriyet Belgeseli
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm
. Bölüm
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm
. Bölüm
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni
. Bölüm Yeni


 

 

Google+ WhatsApp