Uzman Öğretmenlik Ders Çalışma Notları -Özet Anlatım

Uzman Öğretmenlik Ders Çalışma Notları -Özet Anlatım

Tarih Öğretmenleri Zümre Editörü: Ayhan ÇETİN

Site Yayın Editörü:                            Ali Vedat AKBULAK

Öğretmen Kariyer Geliştirme Özet Ders Çalışma Notu (PDF) (Lütfen Üzerrine Tıklayın)

1. BÖLÜM
   ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
   Farklılaşmış Öğretimin Kuramsal Temelleri
   Eğitim Programının Tanımı
   Kavram Öğretimi
   Akran Öğretimi  
   Okul Dışı Öğrenme  (Yeni-Hazır Değil)
   Eğitimde Etkili Geri Bildirim
   Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
   Öğretim Stratejileri
   Eğitim ve Öğretimde Güncel Yaklaşımlar

II. BÖLÜM
   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR
   Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Psikometrik Nitelikler
   Test Geliştirme ve Soru Türleri
   Uluslararası Eğitim İzleme Araştırmaları
   PISA-TIMMS-OECD

  Ölçme ve Değerlendirme Modül 1
   Ölçme ve Değerlendirme Modül 2
   Ölçme ve Değerlendirme Modül 3

   III. BÖLÜM
   ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK

IV. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ARAÇ-GEREÇ ÇALIŞMALARI
    Araştırma Süreci
    Araştırma Probleminin Tanımlanması
    Yaratıcı Problem Bulma
    Örnekleme Yöntemleri
    Nicel Araştırmalar
    Nitel Araştırmalar
    Karma Araştırmalar
    Verilerin Toplanması
    Bilimsel Raporun Bölümleri
    Yazım Kuralları
    Kaynak Gösterimi
    Girişimcilik ve Yenilikçilik
    Proje Yönetimi
    Çevrimci Proje Yönetim Araçları
    TÜBİTAK Destekleri
    Avrupa Birliği Destekleri
    Fikri ve Sınai Haklar

Program Geliştirme ve Soru Çözümleri 1
Program Geliştirme ve Soru Çözümleri 2
Program Geliştirme ve Soru Çözümleri 2

Kavram ve Kavram Öğretimi
Soru Cevap Metoduyla Soru çözümleri:

 

Google+ WhatsApp