Özerk Olmak ve Cesaret Vermek

Özerk Olmak ve Cesaret Vermek

özerk olmak

ÖZERK OLMAK

Aile, okul, arkadaş grupları, üye olduğumuz dernek ve siyasi partiler, toplumsal beklentiler, gelenekler ve yasalar gibi dış etkiler bireylerin davranışları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.

Peki insan, en azından özgür olmaya doğru yol alamaz mı?

İnsan kendini dış etkilerden zamanla bağımsız hareket etmesi için ne yapabilir?

Kendi özgür tercihlerine saygı duymasını bekleyen bir insanın başkalarına özgür tercihler konusunda teşvik etmemesi normal değildir.

Kişi hiç olmazsa en azından onların tercihlerine saygı duymaması gerekir.

 Okulda arkadaş grubunda ve çevresinde birçok insan haksızlığa uğradığında hakkını nasıl arayacağını bilemeyebilir. Bazen de bildiği halde buna cesaret edemeyebilir.

 Çoğu zaman hak ve özgürlükler kısıtlanır ya da ihlal edilen hakkın bir desteğe ihtiyaç duyabilir.

Böyle durumlarda hak arama konusunda bilinçli olmayanlar hakkını aramaya cesaret edemeyebilirler. Bu durumda bilinçli bir şekilde hakkını aramaya cesaret edenler e göre daha çok mağduriyet yaşayabilirler.

 Mağdurun hakkını demokratik yollarla arama konusunda desteklemek demokratik bir erdemliliktir.

ÖZERKLİK VE ÖZGÜRLEŞMEK

 Özerklik kişinin kendi kendine kurallar koyması kendi koyduğu kurallara uygun davranışlar sergilemesini ifade eder.

Burada iki önemli terim söz konusudur.

1. Kendi kendine olmaz

2.kural /yasa

Özerklik başına buyrukluk değil, aksine ilkeli davranma ve bu davranışların yasaya uygun olmasıdır.

Özgür bireyler özerk olduğundan bahsedilebilir ya da tersi de geçerlidir. Ancak özerk bireyler özgürdür. Demokrasi açısından ise özerklik vatandaşların herhangi bir etki altında kalmadan kendi etkilerini tespit etmeleri kendilerini yürütebilmeleri anlamına gelir.

 Özer yönetim bireysel değerlerin ön koşulunu oluşturur. Yani insanların kendi dünya görüşlerini ( iyi kötü, güzel, yüce, kutsal ve benzeri olduğuna dair inançlar toplamı )doğrultusunda kararlar verebilmek için gereklidir. Özerk davranış, akılcı, özgür birey sorumluluk bilinci ile gerçekleştirilen davranıştır.

 Özerk davranışlar sergileyenler
 Böyle yapmamı falanca istedi

Herkes böyle yapıyor

el ile gelen düğün bayram

yalnızca ben mi

büyüklerimiz böyle yapmamızı söyledi

el alem ne der!

Özdeşlik Ve Toplumsal Denetim

Demokrasilerde siyasal iktidarlar kendi görüşlerine uygun nesiller yetiştiremezler. Bağımsız düşünebilen özgür bireyler yetiştirirler. Bağımlı bireyler yetiştirilmesinin temelinde bir özgürlük sorunu yatar. Özgürlük bireyin ya da bireyin yaşamı ile ilgili kararları kendi dışındaki güçlere değil kendisine bağlı bulunması neyin nesi değil öznel olması anlamına gelir.

Özgürlükten söz edebilmek için, önce kendi yaşam öyküsünü  kendi yazabilen özerk bireyin var olması gerekir. Ondan sonra bu birey, devletin müdahale alanı dışında kalan temel hak ve özgürlüklerle donatılır. özerk birey kendi yaşamına ilişkin tercihleri serbesti yapabilen bireydir.  özgürce verilen bu kararların sorumlusu da kararı veren bireydir.

Özerklik:

özerklik; bir insanın, seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olması özgürlüğüdür.

Mağduriyet:

 Kişinin maddi ve manevi zarara uğraması, bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, elinden alınması veya bunları kullanmasının engellemesidir.

Erdem:

Güzel davranma yeteneği. Duygu, düşünce ve davranışlarda arzu edilen bir durumda bulunmak

Google+ WhatsApp