Karar Alma Süreçlerine Katılma

Karar Alma Süreçlerine Katılma

Demokratik yönetimlerde vatandaşların başka ne gibi sorumlulukları var

 

Günümüz dünyasında artık demokratik yönetim, bir devlet ve toplum düzeni olarak çok yönlü ve sesli gelişen bir özelliğe sahip olduğu bir gerçeklik var.

Demokrasi, halkın kendi yöneticilerini kendisinin seçmesi ve kendisini yönetmesidir. Ayrıca yöneticilerin çoğunluğu temsil eden iktidar olması biçimindeki temel prensiplerini günümüzde hala geçerliğini sürdürmektedir.

         Haklarının korunması, insan hakları yaklaşımı katılımcı ve demokratik süreçler gibi ilkeleri de dâhil edilmiş durumdadır.

Demokratik yönetimlerde vatandaşlar; seçimlerde oy kullanmak, vergi vermek, yasalara saygılı olmak, demokratik bir yaşam ve demokratik bir toplum için tek başına yeterli değildir.

Vatandaşların bunların dışında yerine getirmeleri gereken başka sorumlulukları da vardır.

Bu sorumlulukları;  kitle iletişim araçları ve küreselleşme,  demokratik toplumlarda vatandaşlık görev ve sorumluluklarını da değiştirmektedir.

      Bugün vatandaşlar,  kaliteli yaşam sürmek gündelik yaşamlarını düzenlemek,  gelecek planları yapabilmek, eşitlik havası teneffüs ederek onur ve değerini koruyabilmek ve benzeri için içinde yaşadıkları toplumda alınan kararların kendi istedikleri yönde bir doğru biçimde alınmasını sağlamaktadırlar.  Bunun için de kendilerini etkileyen ve etkilemeye çalışan ve düşündükleri birçok konuda karar alma süreçlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktadır.

Bir vatandaş; bakanlıklar belediye, yerel devlet daireleri, resmi ve özel kurumlar aile ve arkadaş grupları kültürel sanat etkinlikleri için oluşturulan gruplar, dernek ve diğer gruplar tarafından alınan kararlardan etkilenir.

Öyleyse bu kararların kendi istediği gibi herkes için adil bir biçimde çıkmasını sağlaması gerekiyor.

Demokratik şeffaflık ilkesi, kapalı kapılar arkasında alınan karardan etkilenecek kesimin görüşlerine başvurmadan verilen kararları sorgulamaya da izin verir.

Vatandaşların katılımını çoğu zaman karar vericileri etkileme biçimde gerçekleşmektedir.

Demokrasilerde vatandaşlar;

-oy kullanmak

-görüş bildirme

-itiraz etme

-protestoetme

 -dilekçe yazmak

 -şikayet etme

-sivil toplum kuruluşlarına üye olma

-dernekleşme

 -elektronik posta gönderme

-gazete dergi ve internet sitelerinde makale veya görüş yazmak

-sosyal medya aracılığı ile görüş paylaşmak

-kitap, yazma ,afiş ve film hazırlama

……..gibi birçok yol veya görüş yazmak yöntemlerle karar vericilere etkilemektedir.

Böylece vatandaşlar, tepki veya desteklerini açıkça göstererek ve karar alma süreçlerine doğrudan veya dolaylı olarak katılmış olmaktadır.

Google+ WhatsApp