9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

I. Dönem 1. Yazılı-Klasik
I. Dönem 2. Yazılı-Test
II. Dönem 1. Yazılı-Klasik
II. Dönem II. Yazılı-Test

 

SORULARIN CEVAP ANAHTARLARINI GÖRMEK İÇİN

LÜTFEN SORULARIN ÜZERİNE AYRI AYRI TIKLAYINIZ

1. İlk Çağ Medeniyet Merkezleri hangileridir, bu merkezlerde hangi devletler kurulmuştu, adlarını yazını?

2. Hititler ile ilgili en önemli 5 özellik yazınız. (10p.)

3. Kadim Dünya'da hangi bilimler öncelikli olarak gelişmiştir, bunların adlarını yazınız. Bunlardan "Coğrafya Bilmi" ile ilgili önemli iki özellik yazınız? (10p.)

 a) Astronomi, coğrafya ve tıp

 b)  ........................

4.  Tarihin tanımını yapınız. (10p.)

5. Göbeklitepe kazıları ile ilgili bildiklerinizi 5 madde ile açıklayınız. (10p.)

6. Türkler tarihte hangi takvimleri kullandılar, adlarını kronolojik sıraya göre yazınız ve bunlardan Hicri Takvimi 2 cümle ile anlatınız? (10p.)

a.) Türklerin Tarih Boyunca kullandıkları takvimler:

b.) Hicri Takvim:

7. Muhasebe kayıtlarını yazılı hale getirilmesi devletler ve tüccarlar için hangi faydaları sağlamış olabilir? Yorumlayınız

8. Birinci elden kaynaklar kaça ayrılır? Üçer örnekle açıklayınız?

 

B. . Aşağıda boş olan yerleri uygun kelimeleriniz ile tamamlayınız. 20p.

 

a. Mısırlılar ..............adıyla bilinen kendilerine özgü resim yazısını kullandılar.

b. 1377 tarihi ……………. yüzyılın ………………… yarısında kronoloji olayları oluş sırasına göre sıralayan bilim dalıdır.

c. Ay yılına dayalı ilk takvimi …..........…, güneş yılına dayalı ilk takvimi .................... bulmuştur.

d. Eski Taş Çağı'na ait (Paleolitik dönemine) ait en eski kalıntılar İspanya'daki ................ve Fransa'daki .....................mağaralardır.

e.Yazının icadından önceki zamanlara ait ilk yerleşim yerleri Anadolu'da bulunan ..........ve................. yerleşim yerleridir.

f. Minyatürler ve resimler kaynakların cinsine (türüne) göre……………………ve …..………………  kaynaklar arasında yer alır.

g. Celali takvimi ……………………………… Devleti döneminde………………………….tarafından düzenlenmiştir.

h. Dünya edebiyatının ünlü destanları; Gılgamış, Yaratılış ve Tufan……………………….’e aittir. 

ı. ……………………………uygarlığı kendisine has özgün bir uygarlıktır.

i. ………………………..tarihi yapılar, anıtlar ve mezar taşları üzerindeki yazıları inceleyen bilme denir.

 

C. Aaşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız.(10p.)

a. (     ) fabl türünün ilk örnekleri Urartular vermiştir.

b. (     ) İlk çağda tıp alanında çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır.

c. (     ) Anadolu uygarlıklarından Frigler "tapates" adını verdikleri kilimi dokunmuşlardır.

d. (     ) Yazıyı Anadolu'ya Babilliler taşımışlardır.

e. (     ) Lidyalılar Bir yıl boyunca yaşanan olayları kayda geçirmek amacıyla anal adını verdikleri yıllıkları kaleme aldılar.

 

D . Aşağıdaki sözcüklerin tanımlarını  açıklayınız (10p.)

   Arkeoloji:

   Mitos:

   Nümizmatik:

   Karum:

   Zigurat

   Höyük:

Google+ WhatsApp