Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

 TOPLUMSAL (SOSYAL)  ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR   

Toplumsal alanda yapılan inkilapların amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

-Toplumsal alanda laikleşmeyi sağlamak.
-Türk toplumunu batılı toplumlarla aynı amaçlar doğrultusunda yönlendirmek.
-Soy ve mesleklerden doğan ayrıcalıkları ortadan kaldırmak.
-Ekonomik alanda da batılılaşmayı sağlamak.
-Resmi kayıtların daha düzenli tutulmasını sağlamak.

  Toplumsal alanda yapılan başlıca inkılaplar;

-30 Kasım 1925/ Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
-25 Kasım 1925/ Kılık-kıyafet değişikliği
-21 Haziran 1934/ Soyadı kanunu
    24 Kasım 1934’te M. Kemal’e Atatürk soyadı verildi.
-Takvim, saat, ölçülerde değişiklik
-1935/ Hafta sonu tatili Cuma’dan Pazara alındı – 
    Şimdi bu alanda yapılan inkılapları kısaca açıklayalım.

 1- Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması

          Tekke ve zaviyeler dini yayma ve anlatma amacıyla kurulan kurumlardı.

    Zamanla bozulmuşlardır. 30-KASIM-1925'de kapatılmıştır. (Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklarla bir takım unvanların kullanılmasının yasaklanmasına ve kaldırılmasına karar verildi. )

Din ve devlet büyüklerinin türbeleri daha sonra açıldı. (Mevlana Celalettin, Hacı Bayram Veli,Hacı Bektaş, Fatih Sultan Mehmet,  Kanuni Sultan Süleyman ) gibi.   

2- Kıyafette Değişiklik

       Atatürk Kastamonu'ya şapka giyerek gitti.

TBMM.’si 25-KASIM-1925'te "Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanunu kabul etti.

Hangi dine mensup olursa olsun din adamları dini kıyafetleri yalnız ibadet yerlerinde giyebileceklerine dair kanun 1935'te kabul edildi.

Not: Sadece Diyanet İşleri Başkanı , Rum ve Ermeni Patrikleri, Hahambaşı ve diğer dini toplulukların din adamları, her zaman dini kıyafette dolaşabilecekti.               

3- Soyadı Kanunu 21-Haziran-1934                                  

    Herkes gülünç ve ahlaka aykırı olmamak kaydıyla istediği soyadını seçmekle serbest bırakıldı. (Aynı yıl toplumsal unvanlar kaldırıldı. Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi. )

TBMM'si Gazi Mustafa Kemal 'e "ATATÜRK " Soyadını verdi. 24-KASIM-1934              

 4- Takvim Saat Ve Ölçülerde Değişiklik

      26-ARALIK-1925'te Takvim ve saat değişti. Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat kabul edildi.

20-MAYIS-1928'de milletlerarası rakamlar yürürlüğe girdi. 1935'te de hafta tatili Pazar gününe alındı. 26-MART-1931'de ölçülerde değişiklik yapıldı.

 5-Kadının Sosyal Ve Siyasal Hakları:

 İlk Türk devletlerinde kadının yeri önemliydi.
Erkek ile eşit ve toplumda söz sahibiydi.
  Osmanlılarda kadının yeri gerilemeye başladı ve kadın erkek egemenliği altına alındı.
 Cumhuriyetle beraber kadın-erkek eşitliğini yeniden sağlamak için bir takım düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyetle beraber kadının elde ettiği bazı haklar şunlardır: Seçme-seçilme, miras, boşanma, okuma ve meslek sahibi olma gibi.

Google+ WhatsApp