Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları-Neden Tarih Öğreniyoruz

Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları-Neden Tarih Öğreniyoruz

Tarih Bilimini Diğer Bilimlerden Ayran En Belirgin Özellikleri:

    -Tarihi olayların en belirgin özelliği tekrarlanmaması ve bir anda olup bitmesidir.

-Tarih, bir sosyal bilimdir ve olayları bugünün koşullarına göre değil, yaşanan günün şartlarına göre değerlendirmelidir.

-Deney ve gözlem yapılamaz

-Genelleme yapılamaz, her olayın meydana gelişi farklı nedenlere dayanır.

Tarihi Olayların Genel Özellikleri:

- Tarihi olaylar, geçmişte meydana gelen yaşanmış olaylardır. İnsan topluluklarını etkiler.
-Geçmişte yaşanmış ve üzerinden belirli bir zaman geçmiştir.
-Belirli bir mekân ver zaman diliminde gerçekleşmiştir.
-Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında neden-sonuç ilişkisi vardır. 
-Oluşumunda ya da sonuçlarında sabit kanunlar ve kurallar yoktur.
-Kaynaklarla belgelenir, Efsane, masal ya da hikaye değildir.

- Benzer nitelikli olaylar meydana gelse zaman, mekân ve kişiler sürekli değiştiğinden tarihi olayların aynı şekilde tekrar etmesi mümkün değildir. Bu nedenle tarih araştırmalarında deney ve gözlem metodu kullanılmaz. Tarih bilimini fen bilimlerinden ayıran en önemli özelliği tekerrür etmemesi, sonuca ulaşmak için deney ve gözlemin yapılamamasıdır.

- Tarihi olaylar, sonuçları itibariyle geniş coğrafyalar ve insan toplulukları üzerinde hissedilir. Tarih olayı, günlük olaydan ayıran en belirgin yönü de budur.

Not: Tarihî bir olay için, yer ve zaman en önemli unsurlardır. Tarihî olayın doğru değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği yer ve zamanın bilinmesi gerekir.

Not 2: Tarihi olaylar devamlıdır. Bir zincirin halkaları gibi birbirini sebep ve sonuçlarıyla takip ederler.

Google+ WhatsApp