Soru ve Cevaplarla Tekrar Edelim

SORULAR VE CEVAPLARI:

1. Mustafa Kemal hangi olay sonrası askerlik görevinden ayrıldı?                          

     Amasya

2. Sivas Kongresinde “Manda yönetiminin reddedilmesinin sebebi nedir?

    Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

3. Sivas ve Erzurum’da seçilen Temsil Kurulu’nun görevi ne zaman sona ermiştir?  

     TBMM’nin açılmasıyla

4. Hangi antlaşma İstanbul hükümeti ile TBMM Hükümeti beraber katılmıştır?                                                                                    

    Londra Konferansı

5. Hangi kongrede milli güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?

     Sivas Kongresi’nde

6. Meclis hükümetinden kabine hükümetine geçiş hangi olayla başlamıştır?

     Cumhuriyetin ilanı ile                                                                                  

7. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da amaçları yönünden kaç çeşit cemiyet kurulmuştur adlarını yazınız?

1 Azınlıklar Tarafından kurulan Cemiyetler

2. Milli Varlığa düşman Cemiyetler

3. Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler

8. Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyetlerinin amacını yazınız.

Siyasi yönden Anadolu’da kurulan direniş cemiyetlerinin haklılığını dünyaya duyurmak ve Türk Milleti’ni haksız işgallere karşı bilinçlendirerek direnişe geçmesini sağlamaktı. 

9. Kurtuluş Savaşı yıllarında; Amiral Biristol Raporu’nun Türk Milleti açısından önemini yazınız.

……Türk Milli Mücadelesinin haklılığını destekleyen ilk uluslar arası belgedir, İtilaf devletleri bu raporu dikkate almışlardır.

10. Bugünkü Türk-İran Sınırı hangi antlaşma ile belirlenmiştir?

     Kasr-ı Şirin

11. 18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacını yazınız

       Savaşı kaybeden devletlerle yapılacak barışın şartlarını görüşmek

        Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmak.

12Mondros Mütarekesine göre Anadolu’ İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin işgallere karşı tepkisi nasıl olmuştur?

Direniş cemiyetleri kurarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmışlardır.

13.  Çanakkale Cephesinin açılmasının en önemli iki maddesini yazınız?

     Rusya’ya yardım götürmek

     Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak

14.Mondros Mütarekesi’nden sonra; Anadolu’da azınlıklar tarafından kurulan Cemiyetler kimler tarafından kurulmuş cemiyetlerdir, amaçları neydi ve bu amaçlarına ulaşmak için ne yapmışlardır, yazınız?

   Rumlar, Ermeniler ve Museviler tarafından kurulmuş cemiyetlerdir.

 Amaçları; Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durumdan faydalanarak, İtilaf devletlerinin de desteği ile ve işbirliği yaparak Türk topraklarının bir kısmını ele geçirmekti

Bu amaçlarına ulaşmak için;

Devlet içinde iç karışıklıklar ve isyanlar çıkardılar

İtilaf devletleriyle işbirliği yaptılar.  

 15. Hiçbir devletin Manda ve Himayesinin kabul edilmeyeceği gerçeği ilk kez hangi genelge ile açıklanmıştır?

            Erzurum Kongresi

16. Kuvay-i Milliye’nin kurulmasının en önemli sebebi nedir?

            Anadolu’da işgallerin başlaması

17. TBMM hangi tarihte açılmıştır?

          23 Nisan 1920

18. Hangi antlaşma İstanbul hükümeti ile TBMM Hükümeti beraber katılmıştır?  

         Londra Konferansı 

19. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır, ilkesi hangi genelgede yer almıştır?

        Amasya Genelgesi

Google+ WhatsApp