DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ

DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ

17. Yüzyılda Osmanlı - Rus ilişkileri ve Bahçesaray Antlaşması yapılarak Çehrin kalesi geri alındı.

Kazak Beyi’nin Ruslara yaklaşması nedeniyle Osmanlı Rus arasındaki ilişkiler bozuldu.
Rusya Osmanlı himayesindeki Özi Kazaklarına saldırması üzerine, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı ve 1678'de  Çehrin Kalesi'ni aldı. Rusların isteği ile Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı.

Rusya ile Osmanlılar arasanda yapılan bu antlaşmaya göre 
-Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti.
-Özi (Dinyeper) Nehri iki devlet arasında sınır oldu.

 Savaşın Önemi: İlk Osmanlı - Rus antlaşması olması yönüyle önemlidir.
 Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyaseti 
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa Siyasetini Lehistan, Venedik Avusturya ve Rusya ile olan ilişkileri belirlemiştir. Bu devletler bazen yalnız bazen da birbirleri ile ittifak yaparak Osmanlı Devleti ile savaşmışlardır.

1700 İstanbul Antlaşması:

Rusy delegeleri Karlofça Antlaşması’nda imza yetkileri olmadıklarından Karlofça Anlaşmasına gözlemci olarak katılmışlardır.  Bu nedenle bir yıl sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki anlaşma bir yıl sonra yapıldı (1700). İstanbul Antlaşması’nı yapmıştır. Ruslarla yapılan antlaşmaya göre;
 Azak kalesi ve çevresi Ruslara verildi.
 Ayrıca Ruslar İstanbul'da elçi bulunduracak.
 Kutsal yerlere  (Kudüs'ü) serbestçe ziyaret edecekti.


 

Google+ WhatsApp