Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

Anadolu'da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanması

 Karesioğullarının Osmanlı Topraklarına Katılması
     1345 yılında Karesioğulları içinde meydana gelen taht karışıklıklarını fırsat bilen Orhan Bey bir seferle Karesioğullarına son vererek Balıkesir, Manyas ve Kapıdağı’nı Osmanlı topraklarına kattı.

     Karesibeyliğinin Osmanlı Topraklarına Katılmasının Önemi:
     Karesi  beylerinden Hacı İlbey, Evrenuz Bey, Ece Halil ve Gazi Fazıl Bey Osmanlı hizmetine girdi.   
-1354 yılında Eretna Beyliğine ait Ankara ve Sivrihisar’ı  Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetler tarafından alındı.

 Not: Ege Denizi kıyısında bulunan Karesioğulları ve Aydınoğulları önemli deniz gücüne sahiptiler. Bizans ve Haçlılarla savaşarak güçlerini ispatlamışlardı.

     Osmanlılar 1345 yılında Karesi Beyliği’ne ve 1390 yılında (Yıldırım Beyazit) ise Aydın oğullarına son vererek
Karesioğulları ve Aydınoğulları’nın deniz gücünden ve donanmalarından faydalanmışlar.

Bundan sonra; Adalar denizindeki fetih faaliyetlerini Osmanlılar üslenmiştir.
Anadolu’da siyasal birliğin sağlanmasında önemli bir adım atmışlardır.

Not:  Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir. Bu nedenle Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için atılan ilk adım olmuştur.

Çeyiz olarak Germiyenoğullarından Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı alınmıştır.

I. Murat döneminde Karamanoğlulları tehdidi karşısında Osmanlıların desteğini almak içinde Hamit Oğulları Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı Osmanlılara satmışlar.

Yıldırım Bayezit döneminde Anadolu’da Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlansa da Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesi nedeniyle Anadolu’da Türk Siyasi birliği tekrar bozulmuştur.

Yıldırım Bayezit döneminde Niğbolu Savaşı’nda Haçlıların yenilmesi nedeniyle Yıldırım Bayezit’e Sultan’ül İklim-i Rum (Rum Diyarı’nın Sultanı) Ünvanı verilmişti. Fakat Bir süre sonra Osmanlıların Memlüklerin bağlı Dulkadiroğullarından toprakların alınması nedeniyle

Google+ WhatsApp