Açık Uçlu Soru Ne Demek?

Açık Uçlu Soru Ne Demek?

Açık uçlu soru, kısa cevaplarla (var- yok gibi ) cevaplanması mümkün olmayan, çoktan seçmeli sorulardan farklı olarak sorulan ve kişinin konu hakkındaki bilgisini ölçmek amacıyla sorulan klasik soru tipidir. Çoktan seçmeli sorular ise bir soru kökü ve birden fazla şıklardan oluşan soru tipidir.

ÖRNEK:

 

AÇIK UÇLU SORULAR VE CEVAPLARI:

 

1.  XX. yüzyılın ilk yarısında, dünya devletlerinin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında;

......Devletlerin ham madde ihtiyaçlarını giderme yolları üzerinde bir birleriyle çıkar çatışması içine girmeleri büyük dünya savaşlarına neden olmuştur........

 

2.  İtilaf Devletleri'nin 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile imzaladığı Sevr Barış Antlaşması diğer barış antlaşmalarından daha ağır koşullar içermiştir. Bu antlaşma uygulansaydı Osmanlı Devleti parçalanacak ve devletin kalan toprakları sömürge durumuna gelecekti. İtilaf devletlerinin Sevr Antlaşmasını yürürlüğe sokamamalarının temel nedeni;

........Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması........

 

3.  Fransa ve İngiltere'nin, Rusya ile Birinci Dünya Savaşı başlarında yoğun olan ilişkileri, savaşın sonlarına doğru kesilmiş, buna karşılık İtalya ile olan ilişkileri sıklaşmıştır.

Bunun nedeni… Rusya'da ihtilalin başlamış olması ………….

 

4.  Atatürk, 1932 yılındaki bir konuşmasında “Savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun önderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve geleneği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır." demiştir.

Atatürk, bu sözleriyle; .........Almanya ve İtalya’yı eleştirmiştir...........

R1

R2

R3

R4

R 5

R-İst. Köpr

Google+ WhatsApp