HAÇOVA SAVAŞI VE ZİTVATOROK ANTLAŞMASI (1693-1606)

HAÇOVA SAVAŞI VE ZİTVATOROK ANTLAŞMASI (1693-1606)

Zitvatorok Antlaşması

Avusturya Erdel Prensliği, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları ile Erdel devletleri arasında Osmanlılara karşı Haçlı ittifakı oluşturmuştur.

  Haçova Savaşı ve Zitvatorok Antlaşması (1593-1606):

 Aralıklarla 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. 1593 yılında Dalmaçya kıyılarında barınan ve Almanya'nın desteklediği Hıristiyan Üskok çetelerinin Osmanlı Devletine verdiği zararlar karşısında Telli Hasan Paşa komutasında Avusturya topraklarına girdiler. Böylece 1568 yılında yapılan anlaşma bozulmuş oluyordu. Yeniçerilerin istekleri üzerine III. Mehmet bilhassa kendisi sefere çıkarak Eğri Kalesini fethetmişti (1596). Avusturya ordusu Haçova savaşında yenildi. Daha sonra Kanije kalesi alındı (1606). Düşman eline geçmiş olan Estergon kalesi alındı (1601).  Böylece 13 yıl süren savaşlar (1593-1606) Zitvatorok Antlaşması ile sona erdi.

 Zitvatorok  Antlaşması’nın   başlıca   Maddeleri  şunlardır:

 -Osmanlı devleti; Eğri, Kanije, Estergon kalesini alıyordu.

- Hiçbir toprak kayıp etmemiş oluyordu. Ancak en dikkat çekici yanı Avusturya'nın o güne kadar ödemekte olduğu Yıllık vergi (30 bin altın ) kaldırılıyordu.

-Bir defaya Mahsus olmak üzere 200 bin kara kuruş (10 bin altın) savaş tazminatı olarak ödeyecekti.

-Avusturya imparatoru Osmanlı padişahı ile eşit sayılacaktı.

Savaşın Önemi: Kanuni döneminde Avrupa’ya karşı oluşturulan üstünlük Zitvatorok anlaşmasıyla sona ermiştir.

Yeni usullere göre savaşan Avusturya karşısında eski usullere göre savaşan Osmanlı ordusunun yetersizliği ortaya çıkmıştır.

Google+ WhatsApp