Kategori : Rehberlik

Bilinçaltı

Bilinçaltı

-Bilinçaltı için en önemli temel özellikler aşağıdaki gibidir.

Duyup  Anlayışla Karşılayın

Duyup Anlayışla Karşılayın

Sevgili Anne ve Babacığım, duyun ve anlayışla karşılayın beni. Gücümün yeteceği şeyleri isteyin benden

Verimli Ders Çalışma Metotları

Verimli Ders Çalışma Metotları

Birey, belli bir alanda başkalarını geçebilme gücünü her zaman gösteremeyebilir, ama kendini aşma gücüne her zaman sahiptir.

Ceza Korkusu İle Hareket Eden Çocuk

Ceza Korkusu İle Hareket Eden Çocuk

“Suç” denilince hemen aklımıza “cez┠gelir ve hatta çocuk terbiyesinde, suç işleyen çocuğa nasıl cezâ verileceği, cezâ alan çocuğun nasıl “adam olduğu” ballandıra ballandıra anlatılır.Peki, ama cezâ ile terbiye etmeye çalışmak acaba ne kadar “bizim pedagoji” anlayışımız içinde yer alır, hiç düşündük mü?Ya da soruyu şu şekilde soralım: Suç işleyen çocuğu, cezâ korkusu ile terbiye etmek ne kadar vicdânî ve ne kadar İslâmî bir usûldür?

Görgü Kuralları

Görgü Kuralları

-Görgü kurallarına uymak diğer insanlara saygı göstermektir ve onların duygularına önem verdiğiniz mesajını göndermek demektir.

Öğretmen-Öğrenci Arasındaki İlişkiler

Öğretmen-Öğrenci Arasındaki İlişkiler

-Öğrenci öğretmenine karşı daima saygılı olmalı ve saygıyla karşılamalı; sözlerini iyice dinlemeli, arkasını hiçbir zaman öğretmenine dönmemeli, öğretmeninin üzerine sesini yükseltmemeli.