Kuşlar İle İlgili Ayetler

Kuşlar İle İlgili Ayetler

Alak Suresi

Nur Suresi'nin 41. Ayet-i: ''Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı zikrettiklerini? Her birine kendi zikri ve duâsı öğretilmiştir.  Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.''

Sebe Suresi'nin 10 Ayet: ''Andolsun ki, biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet verdik. "Ey dağlar! Onunla beraber (Allah’ı) zikredin."  dedik ve ona demiri yumuşattık.''

Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi?

Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor;

doğrusu, O, her şeyi görendir.'' (Mülk Suresi'nin 19)

 

''Göğün boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğdirilerek

uçuşan kuşlara bakmadılar mı?

Şüphesiz bunda inanan bir toplum için âyetler vardır.''

                                  (Nahl Suresi'nin 79)

''Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan kuşlardan

 ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır.

Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.'

                                    (En'am Suresi'nin 38)

Dua (Ramazan Ayı) 

Arefe Konuşması

Google+ WhatsApp