Kudüs-Filistin'deki Kutsal Şehir

Kudüs-Filistin'deki Kutsal Şehir

124 Bin peygamberin ayak bastığı kutsal şehir-Kudüs Dosyası. İslam dünyasını kan ağlatan hadise. Eğer Türkiye, Mısır, İran, Sudi Arabistan birlikte hareket edebilse, tüm bu kabuslar sona erecek ama.....

KUDÜS’ÜN KURTULUŞ HİKAYESİ…

Tutucu bir yaklaşımla, tahrif ettikleri Tevrat’a inanmaya devam eden ve bu inanış üzerinden paganlar ve şeytani güçlerle işbirliği içinde siyonist bir felfese geliştiren İsrailoğulları, dünya üzerinde yadsınamayacak bir güce ulaşmış bulunmaktadır. 

İsrailoğulları, sahip oldukları bu güç ile ; Filistin topraklarını adım adım ele geçirmiş, Filistin halkını kaypak ve işbirlikçi yöneticiler vasıtasıyla bölüp parçalamış ve birbirine düşürmüş, Filistinlilerin arkasında duracak, onlara destek verecek bir gücün varlık kazanmasını büyük ölçüde engellemiş, küresel güçleri siyonizme hizmetkar kılmış, ve genetik kodlarına işleyen korkuyla da kendilerini korumak için kağıt üzerinde önemli addedilebilecek kapasitede bir askeri güç oluşturmuştur.

İşte İsrailoğulları, oluşturmuş oldukları bu gücün vermiş olduğu sarhoşluktan doğan bir özgüvenle, hedeflerini büyütmüş ve zulmünü arttırdıkça arttırmıştır. Onlar, kibir yüklü bir tavır ile hareket ederken, Kuran-ı Kerim’in İsra suresinde belirtilen sonla karşı karşıya gelecekleri gerçeğini de unutmamakla birlikte, alacakları tedbirlerle bu sonucu değiştirebilecekleri iddiasını ortaya koyma cüretini göstermekten de kendilerini alamamaktadırlar. 

Ortadoğu’ya bakıldığında, İsrailoğullarını ve siyonizmin kölesi olmuş yöneticilerini, barış ve huzur içinde yaşamaya ikna edecek, sergiledikleri zulümden beri kılacak ya da onlara hak ettikleri sonucu yaşatacak bir gücün ve en önemlisi de iradenin olmadığını söyleyebilmek mümkündür.   

İsrailoğulları, kendisine yönelebilecek ve yokolmasına neden olabilecek tek gerçek tehdidin İslam devletlerinin ortak hareket etmesi sonucu oluşabilecek birlikten gelebileceğini iyi bildiğinden, böyle bir birlikte halan oluşturulamadığından bölgede istediği gibi hareket etmektedir.

İntifada nedir? İntifada TDK | Filistin intifadası - İsrail | Gündem  Haberleri

 İŞTE BU BİLİNÇ ; 

• Amerika Birleşik Devletleri’ni Türkiye ile İsrail arasına bir Pkk//Pyd//Ypg//Sdg devletçiliği projesi oluşturmak için bölgeye getiren,
• Irak’ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin varlık kazanmasını sağlayan, Türkiye-Suriye arasında gerilim politikası
• Kıbrıs’ı, Türkiye’nin hakimiyet alanından çıkarmak için Birleşmiş Milletlere baskı yapan, 
• Mısır’da darbeci Sisi’yi işbaşına getirip, bölgede ve Türkiye’de ihvan düşmanlığı yaptıran,
• Yunanistan’ı, hayal ürünü iddialarla ve askeri yardım havucuyla kışkırtarak Türkiye’nin başına musallat etmeye çalışan,
• Easmed doğalgaz boru hattı projesi bahanesini öne sürerek, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de etkili olmaya çalışan devletlerle karşı karşıya getirecek oyunları tertipleyen,
• Azerbaycan ile yakın ilişkilerini ve Azerbaycan- Türkiye kardeşliğini kullanarak Türkiye’yi etkilemeye çalışan,
•  Ermenistan ve Ermeni iddiaları üzerinden Türkiye ile batı dünyasını ilişkilerini gererek Türkiye üzerinde bir baskı unsuru elde etmeye çalışan,
•  İran ile Türkiye arasında gerilim oluşturarak Türkiye’nin dikkatinin Ortadoğu’dan başka yönlere kanalize olmasını sağlamaya çalışan,
• Ortadoğu’nun fitne üretim merkezi konumundaki Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla, Türkiye ile Arap dünyası arasında gerilimler oluşması ve Türkiye aleyhine ekonomik manipülasyonlar yapılması için tertipler hazırlayan,
• İçimizdeki işbirlikçileri, kullanarak Türkiye’nin İsrail’in tezlerini destekleyecek bir edilgenliğe gelmesi için baskı ortamı oluşturan STRATEJİNİN ADIDIR…

İsrail, bu strateji doğrultusunda çalışırken, Türkiye de bu stratejiyi bertaraf edecek şekilde her cephede ayrı ayrı mücadele etmek zorunda kendisini hissetse de Türkiye'nin tek başına buna ne gücü ne de ekonomisi yeterli değildir.

Bu noktadan sonra daha büyük ve daha sert oynanacak bir oyun başlayacaktır. İsrail’in bu oyunu oynamaya yüreği olmasa da ürettiği politika onu, bu oyunu kendi koymadığı kurallarla oynamaya mahkum edecektir. Atasözümüzde belirtilen benzetmeyle ; köpek- ecel ve cami arasındaki ilişki burada tam anlamıyla tecelli edecek gibi durmaktadır. Böylece İsrailoğulları, tarihlerinde ilk kez kabile savaşı ya da hileli savaşlar yapmaktan kurtulamayacaktır. 

İsrail’in oluşturduğu hegemonik politikalar, zulümde ortaya koyduğu sınır tanımazlık, Ortadoğu yönetimlerinin Arap halklarını temsil noktasında oluşturdukları zafiyet, küresel güçlerin Ortadoğu’ya yönelik negatif politikaları ve küreselcilerin emelleri, Türkiye’nin küresel güç merkezi olma yolunda varlığını ve hinterlandını geliştirme stratejisiyle karşılaştığında ; oluşacak ve yükselecek gerilim, tüm Ortadoğu’nun karışmasına neden olacaktır…

İslam Ülkelerinin Filistin'e yardım meselesinde dağ fare doğurdu tabirini kullanmaktan kendimizi alıkoyamamaktayım. İslam ülkeleri kınamadan öte birşey yaptıkları yok.

 

Google+ WhatsApp