Gece Namazı

Bismillahirrahmanirrahim

Gece Karanlıklarında Münacatta Bulunmanın Fazileti

Yüce Allah, kullarını rableri ile raz-ü niyaz etmeleri için gece ibadetine teşvik etmiş ve gecenin karanlığındaki duaya önem vermiştir.

 Bir hadis’te: “Güzel bir dönüş ve tövbe ile kendini Allah’ın rahmet ve mağfiretine mazhar kıl ve güzel bir dönüş ve tövbe için de gece münacatından ve halisane duadan yardım al.”buyrulmuştur.[1]

Başka bir hadiste ise: “Azameti yüce olan Allah dünyaya şöyle vahiy etmiştir: “Sana hizmet eden kimse sıkıntıya düşer, seni uzağa iten kimseye ise sen hizmet et. Kul gece karanlığının bağrında efendisiyle halvette bulunur ve onunla raz-u niyazda bulunursa, Allah da kalbinde aydınlığı güçlendirir. Öyle ki, “Ey efendim!” dediğinde azameti yüce olan rab ona şöyle seslenir: “Lebbeyk! ey kulum, benden dile ki sana bağışta bulunayım ve bana tevekkül et ki sana yeteyim.” Daha sonra azameti yüce olan Allah meleklerine şöyle der: “Ey meleklerim! Bakınız bu kulum, gece karanlığında benimle halvette bulunmuştur, oysa boşta gezen insanlar, boş işlerle uğraşmakta, gafiller ise uyumaktadır. Şahit olun ki ben de onu bağışladım.”

 

[1] Hz. İmam Bakır (a.s)

Google+ WhatsApp