Tarih ve Zaman Ünite ile ilgili Boşluk Doldurma

Tarih ve Zaman Ünite ile ilgili Boşluk Doldurma

 

AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

1. Tarihi eserleri dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalına ………………………………………denir.

2. Ay yılına dayalı ilk takvimi ……………………………………güneş yılına dayalı ilk takvimi …………………………………bulmuştur.

3. Tarihsel olaylar değerlendirilirken olayların yaşandığı ……………………………………… dikkate alınmalıdır.

4. Fermanlar, antlaşma metinleri, kil tabletler, gazete ve dergiler…………………………………… içerisinde yer alır.

5. Osmanlıların İstanbul’u fethetmesi bir ………………………………… dır. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi ise bir ………………………………… dur.

6. Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlemesine …………………………………denir.

7. Tarih araştırmalarında kaynak olarak kullanılan bir eserin adının, yazarının kim olduğunun, nerede ve hangi tarihte basıldığının belirlenmesine ….. …………………………………….. denir.

8. Tarih araştırmalarında ………………………………… sağlanması için olaylar birçok kaynaktan yararlanılarak incelenmelidir.

9. Anadolu tarihi, Fransa tarihi gibi sınıflandırmalar tarihin ……………………………………… göre tasnifine örnektir.

10. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri …………………………………Türk takvimini kullanmışlardır.

11. Atatürk Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için 1931 yılında ……………………………’nu kurdurmuştur.

12.  Atatürk; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Sözü tarihi olayların değerlendirilmesinde ………………………………………. olmak gerektiğini vurgulamıştır.

13. Tarih; insanların geçmişte meydana getirdiği olayların neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip……………………………………dayalı olarak araştıran bilim dalıdır.

14. Savaşlar, antlaşmalar, dini ve kültürel faaliyetler, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler …………………………………biliminin ilgilendiği konulardır.

15. Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında    …………………………………ilişkisi vardır.

 16. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, bu nenle tarih araştırmalarında ………….. ve ……………. yöntemleri kullanılmaz.

17. Herodotos ……………………………………yazıcılığın kurucusu olarak kabul edilmektedir.

18. Zor durulmada toplumun kendine gvenini artırmak amacıyla yazılan tarih çeşidine ….……………………………………tarih yazıcılığı denir.

19. Tarih biliminin amacı nedir? …………………………………

20. İbn-i Haldun’un tarihi yazıcılığına ne gibi katkılarda bulunmuştur ve bununla ilgili yaptığı çalışmaları hangi eserini yazmıştır?

21. Atatürk Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevleri gelecek kuşaklara doğru bilgi aktarmak için kaleme aldığı eserin adı:

…………………………………

22. Belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan ve tarihin yararlandığı bilimin adı……..

…………………………………

23. Eski paraları inceleyen bilim dalı…… …………………………………

24. Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı….…………………………………

25. Osmanlı Devleti’nin resmi tarih yazıcıları hangi adla zikredilmiştir? …………………………………

 

1. Tarihi eserleri dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalına …filoloji…denir.

2. Ay yılına dayalı ilk takvimi …Sümerler…, güneş yılına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur.

3. Tarihsel olaylar değerlendirilirken olayların yaşandığı …dönemin koşulları… dikkate alınmalıdır.

4. Fermanlar, antlaşma metinleri, kil tabletler, gazete ve dergiler…yazılı kaynaklar… içerisinde yer alır.

5. Osmanlıların İstanbul’u fethetmesi bir olay dır. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi ise bir olgu dur.

6. Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlemesine tarihin tasnifi denir.

7. Tarih araştırmalarında kaynak olarak kullanılan bir eserin adının, yazarının kim olduğunun, nerede ve hangi tarihte basıldığının belirlenmesine ….. dış tenkit ….. denir.

8. Tarih araştırmalarında objektifliğin sağlanması için olaylar birçok kaynaktan yararlanılarak incelenmelidir.

9. Anadolu tarihi, Fransa tarihi gibi sınıflandırmalar tarihin …mekana… göre tasnifine örnektir.

10. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri 12 Hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır.

11. Atatürk Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nu kurdurmuştur.

12.  Atatürk; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Sözü tarihi olayların değerlendirilmesinde ….tarafsız…. olmak gerektiğini vurgulamıştır.

13. Tarih; insanların geçmişte meydana getirdiği olayların neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip…belgelere……………dayalı olarak araştıran bilim dalıdır.

14. Savaşlar, antlaşmalar, dini ve kültürel faaliyetler, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler ….tarih……    biliminin ilgilendiği konulardır.

15. Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında    neden-sonuç   ilişkisi vardır.

 16. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, bu nenle tarih araştırmalarında denen ve gözlem yöntemleri kullanılmaz.

17. Herodotos …hikayeci ….yazıcılığın kurucusu olarak kabul edilmektedir.

18. Zor durulmada toplumun kendine güvenini artırmak amacıyla yazılan tarih çeşidine ….öğretici (faydacı) …tarih yazıcılığı denir.

19. Tarih biliminin amacı nedir?

Doğru bilgi vermektir.

20. İbn-i Haldun’un tarihi yazıcılığına ne gibi katkılarda bulunmuştur ve bununla ilgili yaptığı çalışmaları hangi eserini yazmıştır?

   Konuların tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır. Kendi ekolünü oluşturup İslam dünyasında derin izler bırakarak birçok İslam tarihçisini etkilemiştir. İbn-i Haldun’un ünlü “Mukaddimesi” tarih felsefesinin İslam dünyasındaki gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

21. Atatürk Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevleri gelecek kuşaklara doğru bilgi aktarmak için kaleme aldığı eserin adı:

Arıburnu Muharebeleri Raporu

22. Belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan ve tarihin yararlandığı bilimin adı……..

.İstatistik….

23. Eski paraları inceleyen bilim dalı……

Nümizmatik.

24. Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı….

….Heraldik…..

25. Osmanlı Devleti’nin resmi tarih yazıcıları hangi adla zikredilmiştir? vakanüvis

 

 

 

 

Google+ WhatsApp