SAKARYA SAVASI

SAKARYA SAVASI

Eskişehir-Kütahya Muharebesi sonrasında TBMM'nin toplanmasına fırsat vermemek için tekrar saldırıya geçtiler.

    Düzenli Ordu, Sakarya ırmağının doğusuna çekilince TBMM ve halk üzerinde umutsuzluk belirdi. Mustafa Kemal Paşa TBMM tarafından Başkomutan seçildi(5- Ağustos-1921).  Üç ay süre ile de meclisin yetkisini aldı.

Tekalif-i Milliye( Milli Yükümlülükler) kanunu çıktı. ( 7-8/ Ağustos-1921) Ordunun acil ihtiyaçları karşılanacaktı.

    Mustafa Kemal " Hattı Müdafaa yoktur, Sathı Müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz" emrini verdi.

    Başkomutan Mustafa Kemal emrinde, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı CephesiKomutanıİsmet İnönü yönetimindeki ordu büyük bir zafer kazandı (13-Eylül-1921).

    Sonuçları

    Bu zaferle düşmanın saldırı gücü tükenmiştir.

Yunanlılar savunma düzenine geçti.

TBMM Mustafa Kemal Paşaya oy birliği ile 19 Eylül 1921’de mareşallik ile gazilik unvanı verdi.      

     Siyasi Sonuçları                                                                

     1. Kars Antlaşması:(13- Ekim -1921 ):

      Sovyet Rusya'nın isteği ile TBMM'ne başvuran üç Sovyet Cumhuriyeti (Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) Kars Anlaşmasını imzaladılar. Moskova Antlaşmasının gözden geçirildiği bu antlaşma ile Doğu sınırımız kesinleşti.

   2- Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ( 20- Ekim -1921)

    Artık Anadolu'nun işgalinden vazgeçen Fransızlar TBMM ile Antlaşma imzaladılar. Hatay hariç Suriye sınırımız çizildi.

Sonuç: Bu başarılar sonunda ateşkes teklifleri yapıldı.

Uyarı:Sakarya Zaferi ve imzalanan antlaşmalar gösteriyor ki; dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın, ancak içte de güçlü bulunmakla sağlanabileceği açıklık kazanmıştır.

Uyarı:Yeni Türk Devleti dış ilişkilerde dayandığı temel ilkeleri şöyle açıklamıştı:

Türk yurdunu ele geçirmek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmek, bağımsızlığımıza saygı gösterenlerle siyasal ilişkiler kurmak, antlaşmalar yapmak ve barış içinde yaşamaktır.        

    Kurtuluş Savaşı ve Cepheler:

    T.C. İnkılap Tarihi konularını görmek için tıklayın

    Ana Sayfaya dönmek İçin Tıklayın 

    

Google+ WhatsApp