Recep Ayının Anlam ve Önemi-Allah'a Yakınlaştıran Ay

Recep Ayının Anlam ve Önemi-Allah'a Yakınlaştıran Ay

Recep Ayının Anlam Ve Önemi -(Özet Anlatım)
Recep Ayı (Geniş ve detaylı Anlatım)
Recep Ayının Amel ve Hikmetleri

RECEP AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Üç aylara  girmiş bulunmaktayız. Recep ayı, Allah’ın mağrifet yani bağışlanma ayıdır. Bu ayda Yüce Allah istiyor ki sevapları mümin kullarının üzerine döksün. Bu bakımdan Recep hem cennetteki bir ırmağın adıdır, kelime manası ise sevaplar bakımında döken, dökmek anlamına gelir.

Recep ayı'nın kelime anlamı; “döken” demektir. 

Bir başka anlamı ise  “saygı” ve “onur” anlamına gelir.
Yani Allah'ın Rahmeti'nin ümmet üzerine döktüğü ay anlamında gelmektedir.
Peygamberimiz; "Recep ümmetimin istiğfar (tövbe etme) ayıdır." buyurmuştur. Bu ayda Allah'tan çokça “mağfiret” dileyin, buyurmuşlar.
Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.” (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)
Dua:
“Allah'ım senden mağfiret diliyoruz, senden bize dönüş yapmanı diliyorum, geçmişteki günahlarımızı bağışlamanı ve gelecekte bizi koruma altına almanı, diliyorum.” 
Bu ayda Peygambere ve Ehlibeytine çokça salavat getirilmesi istenmiştir.
Bu ayda Allah'ı şükretmemiz istenmiştir.
Peygamberimiz yine buyurmuş ki; "Bu ayda Allah'ı zikredin. "La ilahe illallah" deyin. Recep Allah'ın, Şaban; benim ve Ramazan ümmetin ayıdır." buyurmuştur. 

Bir hadiste;
"Yüce Allah, Kıyamet günü: "Recepciler nerededir? Diye sorduğunda, yüzleri nurlu, yakutlu, bezenmiş (süslenmiş), bir grup etrafında binlerce melekler ile ayağa kalkacaklar. Melekler ona söyleyecekler ki, Allah'ın sana sunduğu bu ikram, bu keramet bu güzellik sana afiyet olsun.Sonra Hak Teala’dan bir nida gelecek:
 "Ben de sizin yerinizi saygın kılacağım,
 sizin hatalarınızı bağışlayacağım.
 Cennetimden öğle odalar, öğle saraylar vereceğim ki nehirler akar önlerinden,
amel edenlerin mükafatları ne güzeldir,
siz ki; bu ayı vacip kılan ayın hakkının saygınlığını korudunuz.
Meleklerim onu götürün cennetime
."diyecek.  
Başka bir hadiste ise; bu ayın tamamını oruç tutamayan ve sadece bu ayda bir gün bile oruç tutan biri bu mükafata nail olacağını bildirmiştir. 
Aynı zamanda Cennette’ki nehirlerden birinin adının da Recep olduğu belirtilmiştir. Recep ayında oruç tutanlar Cennet’teki bu Recep adlı nehrin nimetlerinden faydalanacaktır. 

Resulullah:
"Her kim Recep ayında 3 gün oruç tutarsa bir yıl oruçlu sayılır." 
7 gün oruç tutarsa 7 cehennem kapısı kapanır.
8 gün oruç tutarsa Cennetin 8 kapısı ona açılır. 
Cennette 70 bin şehirde yetmiş bin saray verilir." 
buyurmuşlardır
Bu ayda özellikle 27 Recep günü tutulan orucun sevabı 70 aya veya bazı rivayetlerde 70 yıla bedel olduğu rivayetler arasındadır. Bu altın fırsat bu ayda üzerimize dökülüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bu altın fırsatı değerlendirelim.    
Sözlerimi Hac Suresinin son ayeti ile bitirmek istiyorum: .....O mâbuttur daha önce ve bu Kur'ân'da size Müslüman adını takan, Peygamber, size tanık olsun, siz de insanlara tanıklık edin diye. Artık namaz kılın, zekât verin ve sarılın Allah'a, odur dostunuz; ne de güzel dosttur, ne de güzel yardımcı."

 2,   3,  4

Google+ WhatsApp