İlk Çağın Tüccar Kavimleri

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARININ TÜCCAR KAVİMLERİ

Fenikeliler, Asurlular, İyonyalılar, Roma

İlk Çağ’da Ticaretle Uğraşan Uygarlıklar: Fenikeliler, Soğdlar, Lidyalılar, Asurlar ve Romalılar. Soğdlar Çinden gelen malları Batıya veya Doğu’ya götürmüşler veya yönelmişlerdir.

Karum: Asurların Anadolu’da şehirlerin hemen yanı başında kurdukları ticaret pazarlarına Karum denmiştir.

Mezopotamyada geçim yani ekonomik hayatın temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Toplum çoğunluğu çiftçilerden oluşmaktaydı.

Toplum:

 -soylular

-din adamları

-kölelerden oluşmaktaydı

 Lidyalılar Ticaretle, Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.

*Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır’da geometri ilmî gelişmiştir.

*Mısırlılar, yine bu taşkınların zamanını tespit etmek için güneş yılını hesaplamıştır.

 Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlar böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve eczacılık bilimlerinde gelişmişlerdir

Tanrı-kral anlayışına bağlı olarak firavunlar için piramit adı verilen anıt mezarlar yapılmıştır.

Google+ WhatsApp