İlhanlı Devleti (Moğol)

İlhanlı Devleti (Moğol)

İlhanlı Devleti: (1256-1335)

Cengiz Han’ın torunu Hülâgû tarafından  İran’da kuruldu. 1243 Kösedağ Savaşı'nda Selçuklu Türklerini yenilgiye uğratan Moğollar, Ötüken merkezine bağlı olmak üzere, İran’a geçerek 1256 yılında başkenti Tebriz olmak üzere İlhanlı yönetimini kurdular.
       1258’de Bağdat’a girerek Abbasi halifeliğine son verdiler ve ele geçirdikleri bütün hanedan üyelerini öldürdüler.  İlhanlılar Irak, Kafkasya ve Anadolu’ya hâkim oldular.
      Moğollar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli rol oynadılar. İlhanlılar döneminde Anadolu'nun büyük kısmı İlhanlılara ait olduğu için Orta Asya’dan Anadolu’ya yoğun Türkmen göçleri olmuştur.
     İlhanlılar, Suriye ve Filistin'i işgalden sonra Mısır'a doğru ilerlemeye başladılar. Ancak Memluklar, Ayn-ı Câlut Savaşı'nda İlhanlıları yenilgiye uğratarak Filistin ve Suriye'den çıkardılar (1260).
 Memlûk Sultanı Baybars, Anadolu’daki Türkmen beylerinin yardım istemesine olumlu cevap vererek İlhanlıları ikinci kez Elbistan'da yenilgiye uğrattı (1277).
 
Moğollar; Memluklar tarafından uğratıldıkları yenilgiler dışında savaş kaybetmediler. Bu durum İlhanlıların zayıflamasına neden oldu. İlhanlılar, Gazan Mahmud Han (1295-1304) zamanında Müslümanlığı kabul ettiler.
 
      14. yüzyılın başlarında çıkan iç karışıklıklar sonucu İlhanlılar parçalandı (1336). İlhanlı topraklarının Azerbaycan bölümünde Çobanoğulları, geriye kalan büyük bölümü üzerinde ise Celâyirliler Devleti kuruldu.
 

Google+ WhatsApp