Değerlendirme Soruları-Boşluk Doldurma, Tarih ve Zaman - İlk Uygarlıklar

AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

 

1. Tarihi eserleri dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalına ………………………………………denir.

 

2. Ay yılına dayalı ilk takvimi ……………………………………güneş yılına dayalı ilk takvimi …………………………………bulmuştur.

 

3. Tarihsel olaylar değerlendirilirken olayların yaşandığı ……………………………………… dikkate alınmalıdır.

 

4. Fermanlar, antlaşma metinleri, kil tabletler, gazete ve dergiler…………………………………… içerisinde yer alır.

 

5. Osmanlıların İstanbul’u fethetmesi bir ………………………………… dır. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi ise bir ………………………………… dur.

6. Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrılarak düzenlemesine …………………………………denir.

 

7. Tarih araştırmalarında kaynak olarak kullanılan bir eserin adının, yazarının kim olduğunun, nerede ve hangi tarihte basıldığının belirlenmesine ….. …………………………………….. denir.

 

8. Tarih araştırmalarında ………………………………… sağlanması için olaylar birçok kaynaktan yararlanılarak incelenmelidir.

 

9. Anadolu tarihi, Fransa tarihi gibi sınıflandırmalar tarihin ……………………………………… göre tasnifine örnektir.

 

10. İslamiyet’ten önceki Türk devletleri …………………………………Türk takvimini kullanmışlardır.

 

11. Atatürk Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için 1931 yılında ……………………………’nu kurdurmuştur.

 

12.  Atatürk; “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Sözü tarihi olayların değerlendirilmesinde ………………………………………. olmak gerektiğini vurgulamıştır.

 

13. Tarih; insanların geçmişte meydana getirdiği olayların neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip……………………………………dayalı olarak araştıran bilim dalıdır.

 

14. Savaşlar, antlaşmalar, dini ve kültürel faaliyetler, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler …………………………………biliminin ilgilendiği konulardır.

 

15. Tarihi olaylar devamlıdır. Aralarında    …………………………………ilişkisi vardır.

 

16. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, bu nenle tarih araştırmalarında ………….. ve ……………. yöntemleri kullanılmaz.

 

17. Herodotos ……………………………………yazıcılığın kurucusu olarak kabul edilmektedir.

 

18. Zor durulmada toplumun kendine gvenini artırmak amacıyla yazılan tarih çeşidine ….……………………………………tarih yazıcılığı denir.

 

19. Tarih biliminin amacı nedir? …………………………………

 

20. İbn-i Haldun’un tarihi yazıcılığına ne gibi katkılarda bulunmuştur ve bununla ilgili yaptığı çalışmaları hangi eserini yazmıştır?

 

 

 

21. Atatürk Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevleri gelecek kuşaklara doğru bilgi aktarmak için kaleme aldığı eserin adı:

…………………………………

 

Belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan ve tarihin yararlandığı bilimin adı……..

…………………………………

22. Eski paraları inceleyen bilim dalı……

…………………………………

23. Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı….

…………………………………

24. Osmanlı Devleti’nin resmi tarih yazıcıları hangi adla zikredilmiştir? …………………………………

      Cevap Anahtarını görmek için Lütfen üzerine tıklayınız

Google+ WhatsApp