Çocukları Terbiye Etme Yöntemi

Çocukları Terbiye Etme Yöntemi

Çocukları terbiye edebilmek için onların yaptıkları yaramazlıklarını görmemezlikten gelmek gerekir.

 

Çocuğun kötü bir davranışına tanık olduğumuz zaman farkında değilmişiz, bilmezliğe vurmalı, hatta onun bu davranışından haberiniz yokmuş gibi, davranmalısınız.

Ancak bunun yanı sıra, makul bir yöntemle bu sorunu halletmeye çalışmalısınız. Örneğin bir öykü veya masal anlatarak o işin kötü iş olduğunu çocuğunu telkin etmelisiniz.

Çocuğa açıkça neden o yanlış işi yaptın diye hitap eder ve onun kusurunu yüzüne vuracak olursanız o hemen kendini müdafaa etmeye kalkışır ve bazı özürler getirerek kendisini suçsuz göstermeye çalışır. Ama bir öykü şeklinde istediğiniz hususu ona hatırlattığınızda o kendisini savunmaya bir gerek görmez ve sözlerinize karşı cephe almaz.

Çocuğa kötü işlerden uzak durması ve yaptığı işin yanlış olduğu dolaylı yollarla anlatılırsa, çocuk ister istemez kendisini düzeltmeye yönelecektir. Işte bu çocuğu terbiye etmenin en güzel yollarından biridir. Başka bir ifadeyle çocuklarınızla aranızda olan saygıyı korumaya çalışın.

Çocuğunuza açıkça falan işi yaptığını biliyorum derseniz artık onun sizden çekinip utanmasını beklememe-lisiniz. O kusurlarını ortaya çıktığını, şahsiyetinin sizin yanınızda kırıldığını görürse ve kendisini alçalmış bir durumda hissederse artık kendi şahsiyet ve onurunu size karşı zedelenmemesi için gayret göstermeye bir gerek görmez.
Bu durum ise onun daha yüzsüz, daha şımarık ve daha sırtık olmasına sebep olur ve şahsiyetinde yeni aksaklıkların görülmesine yol açar.

Buna şöyle bir örnek verebiliriz: Farz edelim siz süt dolu bir kabı sütçüden alıp eve doğru geliyorsunuz. Kaptaki sütün dökülmemesi için dikkat gösteriyor ve kaldırımın kenarından ihtiyatla yürüyorsunuz. Bu arada bir adam size çarparak sütünüzün yarısının yere dökülmesine sebep oluyor. Bu olaydan sonra siz ihtiyatlı davranmaya ve yavaş yürümeye bir gerek görmezsiniz çünkü artık sütün büyük bir bölümü dökülmüştür. Dikkat etmenizi gerektirecek bir şey kalmamıştır.

Çocuklarınızla ilgili olarak da onların onur ve şahsiyet kaplarının sürekli dolu olduğunu sezmelerine çalışmalısınız. Çünkü ancak böyle olunca o sürekli ihtiyatlı davranmaya ve haysiyetini korumaya çalışır. Eğer şahsiyetine dokunarak onun incinmesine sebep olursanız artık size karşı davranışının önceki gibi olmasını beklememelisiniz. Kısacası çocuklara karşı bazen göz yumma ve görmezlikten gelme yöntemine başvurmak gerekir.
Ama bunun yanı sıra sürekli kendi çocuklarınızın durumundan haberdar olmaya çalışın. Sizin onun durumlarına vakıf olmanız iyidir ama onun hakkındaki her şeyi bildiğinizi bilmesi iyi değildir.

Zehra ARAS

Google+ WhatsApp