Amiral Bristol Raporu 12 Ekim 1919

Amiral Bristol raporunda, katledilenlerin Yunanlılar veya Hristiyanlar değil, Türklerin katledildiği raporunu tutmuştur.

AMİRAL BRİSTOL RAPORU 12-EKİM -1919                               

   Batı Anadolu'da genişleyen Yunan işgaline karşı başlayan Türk direnişi İtilaf Devletleri’nce heyecan yarattı. Durumu incelemek üzere Amerikalı Amiral Bristolbaşkanlığında İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir heyet görevlen dirildi. Rapora göre:

-Hıristiyan halkın can güvenliğinin olmadığı bilgisi yanlıştır.

-Yapılan katliamların sorumluluğu Yunanlılarındır.

-Yunan askerleri geri çekilmeli İtilaf güçleri gelmelidir.

-İzmir'de Türk çoğunluğu bulunduğundan bu yerler Yunanlılara verilemez. (Yunanlılar, Hıristiyanların çoğunlukta olduğunu iddia etmişti.)                                                                                                         

           İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu                     

            Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgaller ve özellikle İtilaf Devletleri gemilerinin İstanbul'u baskı altına alması Osmanlı yönetimi üzerinde karamsar bir hava meydana getirdi. İşbaşına gelen hükümetler bir savunma ve karşı koyma hareketine geçilmesini istemiyordu. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla halledileceğine inanıyorlardı.

     Osmanlı yönetimi her şeyden evvel, hilafet ve saltanatın varlığını güvenceye almanın yollarını arıyordu. İtilaf Devletleri, Osmanlı yönetiminden ciddi bir tepki görmeyince, işgal hareketlerini daha geniş bir alana yayma cesaretini buldular. Bu durum, başsız kalmış hissine kapılmış Türk milletini, haklarını kendi gücüyle korumak için harekete geçirdi.          

Google+ WhatsApp