Adalete Boyun Eğmek

Adalete Boyun Eğmek

Adalet'e boyun eğen kimseler; çıkar peşinde koşan liyakatsiz kimselerin taş yağmuru altında kızgın demir üzerinde yürümesine benzer. Adalet’e boyun eğmek zordur ama meyvesi tatlı ve lezzetlidir. Değeri ise paha biçilmez. Adaletten kaçmak ise zulüm ve zillete boyun eğmektir. Meyvesi zehirli, tadı acıdır.

Dünya stratejisini ve siyasetini belirlemede paranın önemi, hem silahtan, hem de kalemden daha etkilidir. Parayı ele geçirenler, hem kalemi, hem silahı, hem de siyaseti ele geçirerek güçlü hükümranlık kurarlar.

Parayı ele geçirenler kötü ellerde olursa zulüm, baskı, savaş ve huzursuzluk çıkar. Halk zulmün ağır baskısı altında zillete mahkûm olur. Zillete boyun eğen kimseler için toprağın altı üstünden daha şerefli bir yaşamdır.  

Paranın gücü İyi ellerde olursa adalet, huzur, güven ve refah oluşur.

Doğrusu Cemal Akbulak gibi bir adamın, Koçkıran Köyünde güç haline gelerek  Koçkıran Köyü’nün başına bela olmasını istemiyorum. Baskı, yıldırma, iftiralara boyun eğerek geri çekilmeyi düşünmüyorum.

Allah Yar ve Yardımcınız Olsun

                                                                           Vedat AKBULAK

Google+ WhatsApp