Yakın Çağ'da Avrupa'da Bilim Alanındaki Gelişmeler

Yakın çağda bilimsel alandaki gelişmeler nedeniyle Avrupa'da modern devletlerin doğmasına neden oldu.

YAKIN ÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK ALANINDAKİ GELİŞMELER:

17. Yüzyıl Buluşları

James Watt, ateşli pompa sistemini bulması makineşmeyi hızlandırdı.

1701- Tohum makinesi üretildi.

1705- Yüzyılın sonunda Denis Papin (Dönis Papin) birçok deneme sonunda ilk buhar makinesini yapmayı başardı. 1764’te Buhar makinesi geliştirildi.

1714 Civalı termometre bulundu.

1721- Çiçek aşısı üretildi.

1728- Işık sapması keşfedildi.

1732- Pozitif ve Negativ akım keşfedildi.

1740- Sülfürik Asit üretildi.

1766- Hidrojen keşfedildi.

1779- Çıkrık makinesi bulundu.

1773- Buharlı gemi yapıldı.

1800- pil üretildi.

Avrupa’da Rönesans hareketleriyle başlayan bilimsel gelişmeler, daha sonra da sürdürülmüş ve modern bilimin temelleri atılmıştır. Bilim ve teknik alandaki gelişmelerin hızla ilerlemesi sanayinin modernleşmesini sağlamış, bu da Avrupalı devletlerin dünya siyasetinde ön plana çıkmalarına ortam hazırlamıştır.

Avrupa’da bilimsel çalışmaların hızla arttığı XVII. yüzyıl Akıl Çağı, bu çalışmaların sistemleştirildiği XVIII. yüzyıl ise Aydınlanma Çağı olarak isimlendirilmiştir. Aydınlana çağında fikir akımları insanların eşitliği, demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri düşüncesini de güçlendirdi. Bu durum ABD bağımsızlık mücadelesinin başlamasına neden oldu.

Akıl ve Aydınlanma Çağlarındaki gelişmeler Sanayi İnkılâbı’nın ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili olmuştur.

Buhar makinesi, elektrik, pil, telgraf bu alandaki en önemli buluşlardan oldu. Bu gelişmeler Sanayi İnkılabı’nın doğmasına zemin hazırladı.

 

Google+ WhatsApp