TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

Nedenleri

  • Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge yarışına girmesi
  • İngiltere ve Fransa’nın desteğini alması (Bu devletlerin amacı İtalya’yı Almanya’nın yanından kendi taraflarına çekmek)
  • Osmanlının zayıflığı ve Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın oluşu

 

Gelişmeler ve sonuçları

  • İtayla bölgeyi 1911’de işgal etti, ancak Osmanlı bölgeye yardım gönderemedi. Çünkü donanması çok zayıftı ve Mısır İngilizlerin elindeydi.
  • Bölgeye kılık değiştirerek gidebilen birkaç gönüllü subay (M. Kemal, Enver Paşa, Ali Fethi Bey) bölge halkını örgütleyerek İtalyanları Derne, Tobruk ve Bingazi’de durdurmayı başardı.
  • Başarısız olan İtalyanlar Osmanlı’yı barışa zorlamak için Rodos ve On iki adayı işgal ederek boğazları abluka altına aldı.Ancak Osmanlı’yı asıl barışa zorlayan durum, bu sırada Balkan Savaşlarının başlaması oldu.
  • İtalyanlarla 1912’ de UŞİ ANTLAŞMASI imzalandı. Buna göre;
  • Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verilecek, halk Osmanlı Halifesine bağlı kalacak.
  • Rodos ve On iki ada geçici olarak İtalya’da kalacak (Yunan tehlikesine karşı)

Önemi: Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki varlığı sona erdi. 12 Ada da geri alınamadı. İtalya 1947’de 12 adayı Yunanistan’a verdi.

Google+ WhatsApp