Hünkâr İskelesi Antlaşması

Sultan II. Mahmut Balkanlarda ve adalarda çıkan Rum isyanlarını bastırmada yetersiz kalınca Mısır valisinden yardım istemiş. Valiliğine ek olarak Mora ve Girit valiliklerini kendisine verilmek şartıyla yardıma gelmiştir. Kendi başına buyruk davranan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa görevden alınınca samimi olduğu ayanlarla anlaşarak isyan etti.  Suriye topraklarına saldırması üzerine Osmanlı Ordusu ile karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunu yenerek Kütahya’ya kadar ilerlemesi üzerine Sultan II. Mahmut öncesinde İngiltere ve Fransa’dan yardım istedi. Fakat İngiltere ile Fransa Osmanlı Devleti’nin biraz daha yıpranması için kayıtsız kaldılar. Bunun üzerine II. Mahmut Rusya’dan yardım İstedi.

     Hünkâr İskelesi Antlaşnması:

  • 1833’te imzalanan HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI’na göre;
  • -Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak, Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin verecek. (Osmanlı boğazlar konusunda son kez tek başına kendi iradesiyle karar vermiştir.) (Mısır sorununa ek olarak bir de Boğazlar sorunu ortaya çıktı.)
  • -Osmanlı bir saldırıya uğrarsa, Rusya Osmanlı’ya asker yardımı yapacak, masraflarını Osmanlı karşılayacak
  • Antlaşma 8 yıl yürürlükte kalacak.

Google+ WhatsApp