Başarıyı Olumsuz Yönde Etkileyen Nedenler

Başarıyı Olumsuz Yönde Etkileyen Nedenler

Öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen unsurlar nelerdir?

 

Başarıyı Olumsuz Yönde Etkileyen Nedenler

 1- Öğrencilerin geçmiş eğitim dönemlerine ait eğitim - bilgi düzeylerinin yetersiz  olması.

2- Öğrencilerin motivasyon ve  amaç düzeylerinin düşük olması

3- Fiziki yapı yetersizliği, mevcut eğitim ortamlarının  yetersiz  ve kalabalık  olması

4- Branş öğretmenlerinin sayıca  yetersiz  olması, bunu telafi etmek için dışarıdan ücretli öğretmenler alınması.

5- Öğrencilerin planlı ve programlı çalışma metotlarını bilmemeleri.

6- Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemeleri.   

7- Öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmesi, ders araç gereçlerinin eksik olması. 

8-  Gelecekle ilgili endişe ve kaygısı olmayan sadece velisinin isteği ile okula, sınıf geçmek için gelen öğrencilerin dersleri kaynatma, ders işletmeme tutum ve davranışı sergilemeleri

9-İyi ders çalışma yöntemini bilmemekteler.

10- Bazı derslere karşı yetenekli değillerdir.

11- Ön bilgilerin ve temel bilgilerin  yetersiz olması

12- Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ve sözlük kullanma alışkanlıkları yoktur. Bu da kelime dağarcıklarının az olmasına neden olmakta. Bunun sonucunda öğrencilerin dersleri anlama ve kavaram yeteneklerini zayıflattığından derslere ilgilerini azalmaktadır.

13- Okullarda ısı ve temizlik yönünden yetersizlik vardır.

14- Okullarda  dersin  işlenmesi   ile ilgili yeterli araç-gereç olmaması, laboratuarların kullanılmaması.

15- Derse yeterince konsantıra olamıyorlar.

16- Velilerin eğitime ilgisiz, olmaları ve eğitime ve okullarda yapılan veli toplantılarına katılmamaları, desteklememeleri.

17- Ailelerin ve velilerin eğitime ilgisiz olması ve öğrenci ile sağlıklı ilişki kuramaması. 

18- Bazı öğrenciler başarısızlıktan korkuyor.

19- Spor tesisleri ve araçlarımız yetersiz, spor faaliyetleri az.

20- Evde ders çalışacak müsait yerleri yok.

21- öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ders programlarında önem verilmemeleri

22- Öğrencilerin bireyselliğine, aktifliğine önem-değer verilmemesi dolayısıyla öğrencilerin güven duygusunun gelişmemiş olması.

23-Okulda düşük notlar üzüntüye, yüksek notlar da şımarıklığa neden oluyor.

 24- Öğrencilerimizin başarısını olumsuz yönde etkileyen etkenlerden birisi de internet kahveleridir. Öğrencilerin yaklaşık %30’u boş zamanlarında internet kahvelerine takılıyor. Hatta buradaki öğrencilerle yaptığımız bire bir görüşmelerde aylık olarak 20–30 YTL’ yi buralara harcadıklarını öğrenmemiz bizi oldukça üzmüştür. İnternet Kahvelerine takılan öğrencilerin çoğu zaman, derlere geç kaldıklarını ve bu öğrencilerimizin devamsızlık sınırını çoktan tamamladıklarını gördük.  İnternet kahveleri hem sağlık bakımından da elverişli bir ortam olduğu söylenemez. Bunun için Emniyet’ten bilgi aldık. Bunu önlemeye yönelik ne gibi çalışmalarının olduklarını sorduk. Bize ellerinde öğrencilerin internet kahvelerine takıldıkları ile ilgili tutmuş oldukları raporlarının olduğunu bunun çözümü için; Okul, Belediye, Emniyet ve ailelerin işbirliği ile çözümlenebileceğini söylediler.

       Aile ve Topluma İlişkin Olarak; Bazı ailelerin  öğrencilerden  beklenti düzeylerinin yüksek olması aile bireylerinin öğrenciler adına karar vermeleri ve baskı uygulamaları, ailenin öğrenciyle gerek iletişim ve sevgi bağını kuramamış  olmaları,  öğrencinin  sosyal  gelişimlerinin  düşük olmasının aile ve toplum ilişkilerindeki önemli problem alanlarını oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak öğrenciler ailedeki tutum ve davranışlarını aynen okula taşımaktadırlar.

          Yani kısaca öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkileyen şartlar şöyle özetleyecek olursak; verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediklerini, sınavlarda kaygılanmalarını ve  kaygı  düzeylerinin  yüksek  olduğunu ve buna bağlı olarak öğrencilerin derslere aktif katılımcı olarak katılamamalarını tespit etmiş bulunmaktayız.

     Görüldüğü gibi başarısızlığı oluşturan faktörler tamamen birbirleriyle   ilişkili  ve  birinin  varlığı  diğer bir problemin var olmasına yol açmaktadır.

      Öğrencilerin derse aktif katılımının olmaması; ilgi, yetenek ve bireyselliğine önem verilmemesi, öğrencinin güven duygusunun gelişmesini olumsuz yönde  etkilemekte ve verimli ders çalışma yöntemlerinin bilinmemesinden dolayı da  öğrencilerin, sınav kaygı düzeyleri yüksek olmaktadır.      

Bu olumsuzluklar okul ortamında gerekli yardımlarla giderilmediğinde ve üzerinde diğer eğitim ortamı ve öğrenci dışındaki olumsuzluklar da eklendiğinde başarısızlık kaçınılmaz olmaktadır.

                         Editör: Musa Aras

   

Google+ WhatsApp