Adaleti Nasıl Yaygınlaştırabiliriz?

Adaleti Nasıl Yaygınlaştırabiliriz?

 Eğer gerçekten Tanrı ya da Allah diye bir şey olmasaydı ve insanlığın kendisi kendisini bu hale getirseydi adaleti şimdiye kadar bir çok kral veya yönetici dünyaya hakim kılmış olacaktı.  Adalet ve insanlığı, insanca yaşamayı, saygıyı ve sevgiyi, muhabbeti ve yardımseverliği yayalım. Bu doğru bir şeydir. Tüm bunlar yapılırsa güzel bir şey ama şeytan diye bir de bize rakip bir yaratık var. Bunu Kur'an söylüyor. Allah'ın gücü kudreti ve yardımı olmadan insanın şeytanla baş etmesi mümkün değildir. 6 bin yıl Allah'a iman edip ibadet eden şeytan insana olan kıskançlığı yüzünden kovulmuş ve aşağılanmıştır. Bu ibadetlerinin karşılığını istemiştir. İstediği ona verilmiştir. İnsanın kötülüğünü isteyen bir yaratık.   Bu da demek oluyor ki İslami anlayışa göre eğer Allah rızası yoksa Allah'ın dediği ve istediği kimseler değilse  o insanlar şeytanla baş edemez. Adaleti ve insanlığı insanca yaşamayı yaygınlaştıramazlar. 
Yani Allah'ı kaale almayan Allah'ı görmezlikten gelen birileri ne kadar adil olursa olsun ne kadar dürüst ve güzelliği yaygınlaştırmaya çalışırsa çalışsın Allah'ın yardımı olmadan adaleti, güzelliği, insanlığı, yardımlaşmayı, muhabbeti yaygınlaştıramazlar. Çünkü karşılarında güçlü bir şeytan vardır ve şeytanın hile, tuzak ve vesvesesine karşı ancak Allah'ın yardımı ile baş etmek mümkündür. 
Allah Kur'an'da diyor ki ey Muhammed bütün alemi senin için yarattım seni de kendim için yarattım. Bu demek oluyor ki Muhammed-siz bir dünyada düzen, disiplin, adalet ve eşitlik sağlamak mümkün değilddir.

Editör

Google+ WhatsApp