9. Sınıf Tarih Dersi -Ünite ve Konular

9. Sınıf Tarih Dersi -Ünite ve Konular

ÜNİTE 1: TARİH VE ZAMAN
ÜNİTE 2: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ/ İnsanlığın İlk Dönemleri 

 Ders Notu pdf
ÜNİTE 3: ORTA ÇAĞDA DÜNYE
ÜNİTE 4: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI (-GENEL TÜRK TAARİHİ)
ÜNİTE 5: İSLAM MEDENİYETİ'NİN DOĞUŞU VE YAYILMASI (İSLAM TARİHİ)
ÜNETE 6: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 
SESLİ ANLATIM SES DOSYALARI (Lütfen Üzerine Tıklayın)

9. SINIFLAR TARİH DERSİ ÜNİTE KONULARI

I. ÜNİTE

TARİH VE ZAMAN

Ders Notu: 1 PDF

Test: 2

 

 

 

 

?Tarih Dersleri Deneme Testleri

TARİH BİLMİ
1. Tarih ve Zaman
2. Tarih ve Diğer Bilimler

B. NEDEN TARİH ÖĞRENİYORUZ?

   Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları

   Köleliğin Doğuşu

ZAMAN VE İNSAN
 Zaman Nedir?
 Zamanın Taksimi: Takvim

Türklerin Tarihte Kullandıkları Takvimler
Tarih'in Dönemlendirilmesi
(Tarihin Çağlara Ayrılması)

Tarihin Çağları; Tarih ve Zaman

Deneme Test Soruları

Tarih Öncesi Devirlerde İnsan

Tarih Öncesi Devirler

Tarih Öencesi Devirlerin Genel Özellikleri

Türkiye'de Tarih Öncesi Dönemleri Aydınlatan Yerleşim Yerleri

Göbekli Tepe; 

Tarih Yazıcılığı

Değerlendirme Soruları ve Boşluk Doldurma

Deneme Testi: 1

 ÜNİTE DEĞERLENDİRME 

        VE

TEST SORULARI 

Klasik Sorular ve Pratik Çözümleri-
(YAZILIDA ÇIKMIŞ SORULAR)

 Klasik Sorular ve Cevapları

Test (35 Soru)

Değerlendirme Soruları (Boşluk Doldurma)

 Test Sorusu (17 Soru)

Kurs Test Sorusu (14 Soru) Tarih ve Zaman

Kurs Test (12 Soru) Tarih ve Zaman

Hazır Bulunuşluk Sınavı: Sorular -Cevap Anahtarı

II. ÜNİTE:

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

İlk Çağ Uygarlıkları Kabileden Devlete

?Test 3 Test Soruları
 

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR (DEVİRLER)
Yazının İcadından Önce İnsan
Avcılık ve Toplayıcılık
İlk Yerleşmeler 
Göbekli Tepe

İlk Çağ UygarlıklarıKabileden Devlete

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI -ÖZET ANLATIM

Kabile'den Devlete

Yönetim Biçimleri ve Yönetimi Meşru Kılma Anlayışı
TARİH ÖNCESİ SÖZLÜ KÜLTÜR
YAZININ İCADI VE ÖNEMİ
İLK ÇAĞDA BİLİMLER-KADİM DÜNYA
Coğrafya-Astronomi-Tıp
İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ (UYGARLIKLARI)

Mezopotamy Uygarlığı

Anadolu Uygarlığı: Hititler, Lidyalılar, Urartular, Frigler

Mısır Uygarlığı

Doğu Akdeniz Medeniyeti; Fenike ve İbraniler

Ege ve Eski Yunan Uygarlığı; Roma, İskender İmp.
İNSAN VE ÇEVRE
İLK ÇAĞDA GÖÇLER
Ege Göçleri, Yahudi ve Hristiyan Sürgünleri
İLK ÇAĞIN TÜCCAR KAVİMLERİ
DEVLETLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÖNETİCİLERİ MEŞRU KILMA  ANLAYIŞI

DEĞERLENDİRME-TEST -KONU ÖZETİ

KISA CEVAPLI SORULAR

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI ÖZET ANLATIM DERS NOTLARI

Klasik Sorular ve Cevapları

 

3. ÜNİTE

ORTA ÇAĞDA DÜNYA -9/L SINIFI VİDEO KAMERA

Ortaçağ'da Siyasi Yapılar ve Organizasyon
Doğu Roma İmparatorluğu
Moğol İmparatorluğu
Orta Asya'daki Türkler
Avrupa Hunları
Göktürkler
Eftalitler
Hazarlar
Türkişler

Siyasi Yapıların Meşruiyet Kaynağı-Din
Siyasi Yapıların Maddi Kaynakları-Coğrafya ve Geçim Kaynakları
Ortaçağ'da Soy Dayanışması
Güç Paylaşımı ve Yönetim organizasyonu
Tarımdan Ticarete-Artı Ürün
Ortaçağ'da Ticaret
Han-Kervansaray, Arasta, Ribat, Panayır, Bedesten

İlk ve Orta Çağ'da Ticaret Yolları
Kıral, İpek-Baharat, Kürk Yolları

Yerleşikler ile Konar-Göçerler Arasındaki Mücadeleler
Orta Çağ'da Hukuk
Roma Hukuku ve 12 Levha Kanunları
Justinianus Kanunları
Cengiz Yasaları
 

DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI

Test: 1

Kazanım Kavrama Testi 7
Kazanım Kavrama Testi 8
Kazanım Kavrama Testi 9
Kazanım Kavrama Testi Cevap Anahtarı

Test (İlk ve Orta Çağ'da Dünya )
 

4. ÜNİTE  
DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI  
5. ÜNİTE  
DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARI   TEST 3 / Cevap Anht     
6. ÜNİTE  
DEĞERLENDİRME SORULARI    TEST 4  Cevap 
   
   

 

 

 

Google+ WhatsApp