Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi

İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletlerine Eski Türkler veya İlk Türkler olarak adlandırılmıştır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak; İskitler, Asya Hunları, Avrupa Hunları, Göktürkler, Uygurlar, Türkişler, Hazarlar gibi.

KURULDUĞU DÖNEM

VE ÇAĞ

KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

9. SINIF 4. ÜNİTE İLK TÜRKLER

İLK TÜRKLER (ESKİ TÜRKLER)

 

SLAYT

İSKİTLER
TÜRK ADININ ANLAMI
ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜR BÖLGELERİ
KAVİMLER GÖÇÜ
İLK TÜRK DEVLETLERİ
ASYA HUNLARI
Asya Hunlarında Devlet Anlayışı ve Toplumsal Yaşam
 Büyük Hun İmparatorluğu -Asya Hunları
AKHUNLAR (EFTALİTLER)
AVRUPA HUNLAR
GÖKTÜRKLER
UYGURLAR
TÜRKİŞLER
AVARLAR
HAZARLAR
BULGARLAR, MACARLAR, PEÇENEKLER

DENEME TESTİ: 1

Soru-Cevap Metodu ile Tekrer

Turan Bozkır Hilal Taktiği

İLK MÜSLÜMÜN TÜRK DEVLETLERİ

(TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ)

YENİ

 

Google+ WhatsApp