Mustafa Kemal'in Hayatı

Mustafa Kemal'in Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından özet notlar

A. ATATÜRK'ÜN HAYATI (Kısa ve Özet Anlatım)

B. ATATÜRK'ÜN HAYATI (-Detaylı ve Geniş)

Atatürk’ün gittiği okullar ve Askeri Hayatı:
Mahalle mektebi
Şemsi Efendi Okulu
Bu okulda okuduğu sırada babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte Langaza’da Rabla Çifliğine gitti.
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
1898’de İstanbul’a gelerek Harp Okuluna kayıt oldu.
10 Ocak 1902’de teğmen rütbesi ile Harp Akademisinde öğrenimine başladı.
11 Ocak 1905’te Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
1905’te Şam’a atandı.
                Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Ve bu cemiyetin bir şubesini de Makedonya’da açtı.
               1907’de Şam’daki stajını tamamlayan Mustafa Kemal aynı yıl Kol Ağası Rütbesiyle Makedonya’ya tayın edildi.
           Ordunun mutlak suretle siyasetten arındırılması fikrinden dolayı İttahat ve Terakki Cemiyeti ile arası açıldı ve Trablusgarp’a düzeni sağlamak bahanesiyle Selanik’ten uzaklaştırıldı.
                Trablusgarp’da kendisine verilen görevi başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal, Selanik’e döndü ve 1909’da 3. Ordu’nun Selanik tümeni Kurmay Başkanlığına atandı. Bu görevdeyken 31 Mart Vakası gerçekleşti. II. Abdulhamit Tahtan indirilerek V. Mehmet Reşat tahta geçirildi. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da çıkardığı isyanı bastırmak için Selanik’ten gönderilen hareket ordusunda kolağası rütbesiyle görev yapmıştır. 
                1913’te İttahat ve Terakki Cemiyeti ile fikir farklılığı nedeniyle Sofya ataşemiliterliğine atandı.
Mustafa Kemal’in etkilendiği yazar ve düşünürler:
Manastır Askeri idadisindeki tarih öğretmeni ve aynı zamanda topçu kolağası, Mehmet Tevfik Bilge’nin sayesinde tarihe ilgi duymuş.
Arkadaşı Ömer Naci Atatürk’ün edebiyata ilgi duymasını sağlamıştır.
Yakın Arkadaşı Fethi Okyar’ın yardımı ile Fransız İhtilali’nin öncüleri Voltaire (Volter), J.J. Rouseau (Russo) gibi yazarları tanımıştır. İhtilalin getirdiği milliyetçilik ve milli egemenlik ilkeleri onun için birer ilham kaynağı olmuştur.

     Yurt içinde etkilendiği yazarlar:

          Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Celal Nuri gibi bazı fikir ve sanat adamlarının eserlerini okumuştur. 

 

 

Google+ WhatsApp