Mıknatız ve Çekim Gücü

Mıknatız ve Çekim Gücü

MANYETİZMA
Mıknatıslar
mıknatıs
     Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken maddelere mıknatıs denir. Mıknatıs tarafından çekilen maddelere de manyetik maddeler denir.
      Maddelerin yapısındaki elektrik yüklü parçacıkların durumu ve ya hareketi, ona manyetik özelleğini kazandırır. Her bir atomun elektronlarının hareketi sonucu ortaya çıkan manyetik etki eğer birbirini sıfırlıyorsa yani yok ediyorsa madde manyetik özellik göstermezken, eğer bu manyetik etkiler birbirlerini destekliyorsa, madde manyetik özellik gösterir.
Bir mıknatısın kuzey (north-N) ve güney (south-S) olmak üzere iki kutbu bulunur. Kutuplar aynı zamanda mıknatısın en yoğun çekme özelliği gösterdiği kısımlarıdır. Mıknatısın kutupları, elektriksel yüklerde olduğu gibi aynı kutupların birbirlerini itme, zıt kutupların ise birbirlerini çekme özelliği gösterir.
Bir mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün, her parçanın yine "N" ve "S" olmak üzere iki kutbu olur. Tek kutuplu mıknatıs elde edilemez.
Manyetik Kuvvet

Mıknatısların bir birine uyguladıkları itme ve ya çekme kuvveti, mıknatısın kutup şiddetlerinin (m) çarpımı ile doğru, mıknatıslar arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. "K" manyetik alan sabitini ifade eder.
manyetik kuvvet
Mıknatısların kutup şiddetleri farklı olsa bile, birbirlerine uygulayacakları kuvvetlerin büyüklükleri eşittir.

KUVVET ÇİZGİLERİ:
     Mıknatısın itme ve çekme kuvvetlerinin etkisini gösterebildiği bölgeye manyetik alan denir. Manyetik alan vektörel büyüklüktür. Sembolü "B" ile ifade edilir.
     Manyetik alan çizgileri, bir ortamdaki manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü yorumlamak için kullanılabilir .
     Bir mıknatısın manyetik alanı görsel olarak çizgilerle ifade edilir. Manyetik alan kuvvet çizgilerinin yönü, "N" kutbundan çıkacak, "S" kutbuna girecek şekilde kabul edilmiştir.
     Manyetik alan çizgileri birbirlerini kesmezler.
     Herhangi bir noktada ki manyetik alan vektörünün yönü, manyetik alan çizgisine teğettir.
     Manyetik alan çizgileri, kutup şiddetinin büyük olduğu yerde sık, manyetik alanının zayıf olduğu yerde ise seyrektir.

KAYNAK:
https://fizikolog.net/konular/manyetizma/manyetizma_.html

 

Google+ WhatsApp