Zamanın Ötesindeki Barış Savaşçıları

Zamanın Ötesindeki Barış Savaşçıları

Telefon: 0552 295 76 34
              0555 011 41 38

İSTEME ADRESİ:
             Aksu Kırtasiye ve Kitapevi
             Feritselimpaşa Cad. Sardunya Sok. No 13/A 
             Bahçelievler-Yayla/İSTANBUL

         

             ÖNSÖZ   

          Işık ve zaman arasındaki ilişki üzerinde durdum. Bu yönüyle genç okuyucu kitleye araştırma, mantık yürütme ve sorumluluk alma becerilerini kazandırması bakımından önemlidir. Ayrıca disiplinli çalışmanın da önemi vurgulanmıştır.

    Zamanda yolculuk yapmadaki gayem bazı tarihi hakikatleri gün yüzüne çıkarma, cımbızlayarak anlatılan tarihi olaylara dikkat çekmek istedim. Romandaki olaylar bilim kurgu çerçevesi içinde anlatılsa da gerçek hayattan kareler vardır. Romandaki kahramanlar rastgele seçilmemiştir.

     Evrende zamanın ötesine yolculuk yapılabileceği düşüncesiyle bu roman genç beyinlere bilimin zirvesine ulaşabilecekleri bir kapı aralıyor. Böyle bir ilme ulaşmak şimdilik mümkün gibi görünmese de ama romanda bu böyle değil.  Bu yönüyle genç beyinlere yeni bir ufuk haritası çizmesi bakımından çok önemlidir.

      İşte bunun detaylarını öğrenmek istiyorsanız bu romanı okumanız gerekir.

 

                                 Ali Vedat AKBULAK

                           GİRİŞ   1. Bölüm   2. Bölüm, 3. Bölüm

              Ayhan ile Gökhan zamanda yolculuk yapan bir cihaz icat ederler. Önce tarihteki bazı olayların gerçeğine ulaşmak ve görmek için geçmişe giderler. Zamanda yapılan yolculuğa dikey uçuş ismini verirler. Tarihe yaptıkları yolculuğun ilkini ABD’ye yaparlar.  ABD’de konuşulan resmi dili İngilizce yerine Almanca yapmak isterler. Bunda pek başarılı olamazlar. Sonra Edison’un elektriği bulması sırasında yaptığı deneyleri izler, Edison ve asistanı yaşlı bir ihtiyarın yardımı ile elektriği bulduklarını öğrenirler. İşte bu yaşlı adam kimdi?  

      Başlangıçta bunu bir eğlence ve hobi olarak yaparlar. Ama sonrasında olayı ciddiye alır ve zaman olayını derinlemesine araştırmaya karar verirler. Yaptıkları bu başarıları hemen herkesten bir sır gibi gizlerler. Daha sonra bu çalışmaları tek başlarına yürütemeyeceklerini anlarlar. Kendileriyle bu çalışmalara hem katılacak hem de bu bilimsel çalışma ve buluşu bir sır gibi gizleyecek yardımcılar yetiştirmeye karar verirler. Güvendiği öğrencileri küçük yaştan eğitir, onları içlerine alarak bir ekip oluştururlar. Kendi aralarında görev dağılımı yaparlar. Önce geçmişe sonra da geleceğe giderler. Tesadüf eseri burada bir dünya savaşı ile karşılaşırlar. Savaştan en olumsuz etkilenen milletin Türkler olduğunu görürler. Ağlayarak geri dönerler.

    Daha sonra bunun gerçeğini öğrenmek için geçmiş ve geleceğe dikey uçuş (Zamanda Yolculuk) yaparlar. Muhtemel bir dünya savaşını önlemek için planlar kurulur. Geleceğe gitmek için tüm hazırlıklar yapılır.  Ekip olarak geleceğe giderler. Geçmişe gitmek geçmişin frekans, koordinat ve dalga boyutlarını çözmek daha kolaydır ama geçmişi değiştirmenin mümkün olmadığını görürler.

    Bilimin amacı insanlığı yok etmeye yönelikse bu o zaman yasak olmalıdır. Bilimin gayesi insanlığın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olmalıdır. Teknoloji insanlığı yok etmek için değil insana hizmet için olmalıdır anlayışını dünya genelinde yaygınlaştırmak için çaba sarf ederler. Böylece gelecekte çıkması muhtemel bir dünya savaşının önüne geçilebileceği düşüncesini, masaya yatırarak tartışırlar. Çıkması muhtemel dünya savaşında Türkiye’nin mağlup devletlerarasında değil galip devletler içinde çıkarmanın yollarını araştırır ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırırlar.

     Şimdi yapılan ve yapılacak çalışmaları bilim kurgu roman tarzında arz ederiz.

 

 

1. Böl

 

 

Google+ WhatsApp