Kuruluş Dönemi Anadolu'daki Siyasi Durum

Kuruluş Dönemi Anadolu'daki Siyasi Durum

14. Yüzyılda Anadolu'da kurulan Türk Beylikleri

 

ANADOLU’DA SİYASİ DURUM:
 
Anadolu’da Kurulan Beylikler: 14. Yüzyılın başlarında Anadolu’da başlıca şu beylikler vardı.
 
Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308)
Eratna ve Kadıbuhranettin Beyliği
Candaroğulları
Saruhanoğulları
Aydınoğulları
Germiyanoğulları
 
Menteşeoğulları
Hamidoğulları
Tekeoğulları
Dulkadiroğulları
Ramazanoğulları
 
Ayrıca: 
Trabzon Rum İmparatorluğu
Cenevizler; Karadeniz sahillerinde koloniler kurmuşlardı.
Ege ve Akdeniz kıyılarında Venedik ticaret kolonileri bulunmaktaydı. 
 
TÜRKİYE SELÇUKLULARI
 
Arslan Yabgu’nun torunlarından olan Süleyman Şah, İznik merkez olmak üzere bu devleti kurmuştur . Haçlı Savaşları sonrası başkent İznik’ten Konya’ya taşındı. 
 
    Alâeddin Keykubat döneminde en parlak dönem oldu. Alâeddin Keykubat döneminde Harzemşahlarla ittifak yapıldı. Sınır güvenliği artırıldı, yeni kaleler yapıldı, kaleler tamir edilerek güçlendirildi. Ama 1230 yılında Harzemşahlar ile yapılan savaş sonrasında Harzemşahlar yenildi ve bir süre sonra yıkıldı. Böylece Moğollar ile aradaki tempon bölge ortadan kalktı. 
     Bir süre sonra Moğol baskıları sonucu Anadolu’ya büyük Türk göçleri başladı. Bu durum Anadolu’da birtakım karışıklıklara neden oldu. Bu karışıklıklardan yararlanmak isteyen Moğollar Selçuklulara saldırdılar. 
     1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçukluları yenilerek siyasi ve askeri gücünü tamamen kaybetti. Bu dönemde İlhanlıların egemenliğini kabul etmek istemeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu’nun batı bölgelerinde beylikler kurdular. Böylece Anadolu’da Beylikler dönemi başladı. Selçukluların yıkılması sonucunda ortaya beylikler çıktı ve bu nedenle Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozuldu. 
Bu dönemde Anadolu’da Türk siyasi birliğini yeniden oluşturmak için beylikler arasında mücadele (savaş) başladı. 
İlhanlı Devleti egemenliğinde yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti, 1308’de Sultan II. Mesut’un ölümüyle sona erdi. 

Google+ WhatsApp