Dor İstilası ve Deniz Kavimleri Göçü

Dor İstilası ve Deniz Kavimleri Göçü

Ege göçleri Hitit devletinin yıkılmasını Anadolu, Kıbrıs ve Ege adalarının yağmalanmasına neden oldu.

MÖ 1200'lü yıllarında meydana gelen iklim değişmesi sonucunda bir anda Doğu ve Kuzey Avrupa'da yaşayan kavimlerin harekete geçmesi Dor İstilasına neden oldu. Dor İstilası sonucunda Ege adaları ve Yunanistan yağmalandı. Burada yaşayan halk can güvenliği için doğuya doğru hareket etti. Bu duruma Mısır ve Hitit kaynaklarında Deniz Kavimleri Göçü olarak adlandırılmıştır. 

Dor istilası, MÖ. 13 yüzyılın sonları ile MÖ. 12. yüzyılın başlarında Yunanistan’ın Dorlar tarafından dalgalar halinde istila edilmesidir.
Dorlar’ın Yunanistan’a nereden geldikleri, dolayısıyla önceki yurtlarının neresi olduğu ve göç nedenleri halen bilinmemekteydi. Oysa yaptığımız araştırmalarda dünya genelinde bir iklimsel değişme yaşandığı, iklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle göçlerin olduğunu tespit ettik.
, Orta Avrupa’dan, özellikle günümüz  Polonya’sının bulunduğu coğrafi bölgeden ilk göçlerin başlamış.
Doğu Avrupa'da meydana gelen kıtlıklar nedeniyle bazı kavimler doğuya doğru göç etmeye başladı. -Göç eden kavimler, karşılarına çıkan kavimleri de göçe zorlayarak Anadolu ve Suriye'ye kadar uzun bir göç dalgası oluşturdular. Bu göç dalgalarının Yunanistan’a yönelen bölümünde İliryalılar ve Dorlar, Yunanistan’daki Miken Uygarlığı’nı yerle bir etmişlerdir.
 Miken krallığı yıkıldı. Göçler sonucunda Ege Denizi, Batı Anadolu kıyıları, Doğu Akdeniz kıyı ve adalardaki kolonileri ile ticari bağlantıları kesildi.  Dor istilaları Yunanistan’a, adalara ve Anadolu’nun güneybatı kıyılarına kadar yayılmasına rağmen  benzer seviyede bir uygarlık geliştiremediler.
Dor istilalarında can güvenliği katlı, yerleşim yerleri yağmalanması ve istilaların uzun süre devam etmesi yazının unutulmasına neden oldu. 
 400 yıl süren bu zamana, “Dor Karanlık Çağı” adı verilmesi  bazı tarihçiler tarafından uygun görülmüştür. Dor istilaları Ege Göçlerini tetiklemiş ve bu göçler sonucunda Hititler yıkılmış, Kıbrıs ve Ege adaları yağmalandı. Mısır ise aldığı önlemler sonucunda kendi varlığını korumayı başardı. 

HİLAL      Süleyman Cücen

BEP

 

 

Google+ WhatsApp