Kurban Bayramı Anlam ve Önemi -3

Kurban Bayramı Anlam ve Önemi -3KURBAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ;2
MANEVİ HAYATIMIZDA NEDEN KURBAN BAYRAMI
Dünya hayatındaki insanlığın yaratılışının yazılım programı -
          Var olma; hayata tutunman ve yaşamak
          Üreme; Soyunu devam ettirmek için
          İnanma; Yaratılışın gayessi

             .........üzerine kurulu bir düzendir.

Hak için yapılan iş, eylem, hareketlere sâlih âmel denir.  Yani bir kimsenin dini buyrukları yerine getirmesine Salih âmel denir. Şirkten, zulümden, riyadan arındırılmış tertemiz âmele salih âmel denir. Salih âmel insana kazandırdıkları tüm çalışma ve işlerin en güzel olanıdır.  Tüm güzellikler ise insanın fıtratında var olan nurun eseridir.  İnsanın hayatındaki imanın yansımasına sâlih âmel de diyebiliriz. 
 
İlahi hedeflere ulaşabilmek için azimle hakiki bir çalışmayı gerçekleştirmek için verilen mücadele ve gösterilen tahammüle sabır denir. 
İslâmi bir devletin korunmasında kendisini görevli bilen bir müminin mücadelesine direniş denir. 
İnsan iman anahtarı ile nur okyanusuna girerek karanlık dünyasındaki düşüncelerini, kötü kokan hastalıklarını, çirkin ve hoş görünmeyen arzu ve isteklerini temizleyerek aydınlık bir ortam için güven ve huzuru sağlar. 
İmanlı bir kimse haksızlık karşısında hakkı söyleyen kimsedir.  Hakkı söylemek adil davranmak ve şahitlik yaparken adil olmak bir mü’minin imanın, onun diline yansımasıdır. Mü’minin imanının göstergesi hakkı söylemesidir. 

Dünyâda üstün başarı sağlayan insanların hayatlarına baktığımızda hayatlarını belli bir düzen içinde ciddi çalışmalar yaparak tarihe kayıt düşmüş insanlar olarak görmekteyiz. İnsan yaşamış olduğu zaman yolculuğunda tüketmekte olduğu ömür sermayesini güzel ve faydalı işler yaparak kendisine sunulan fırsatları değerlendirmesini bilmişse bu insan aklını kullanmayı başarmıştır.
Genelde tüm insanlar özelde Müslümanlar yiyecek ve içeceklerdeki israfın fakirlerin hakkı olduğunu unutmamalıdır. 
Allah’a iman insan fıtratının derinliklerinde var olan nurun anahtarıdır. Bu anahtar Namazdır. İman anahtarlık görevini yapabilmiş ve insandaki fıtri nuru hayata geçirebilmişse insanın bütün azaları nura dönüşür.
İnfak; gönülleri kazanmayı fakirle zengin arasındaki uçurumu, gerginliği, haseti, kini ve düşmanlığı kaldırır. Bunların yerine sevgiyi, kardeşliği ve güveni sağlar.  
Ramazan ayı kulluğun nişanesidir. Tövbe kapılarının tümü açılır, adem oğlu Allah’a kul olmaya davet edilir.  İnsanlar işledikleri günahları bu ayda tövbe ederek günahlarını yok eder ve Allah’a iyi bir kul olmanın eğitimi verilir. 
Ramazan ayı sonunda da bayram yapılır. Yani bütün günahlardan arınmanın ve Allah’a iyi bir kul olmanın bayramı yapılır. Bayram sonrasında Allah’a olan bağlılık ve iyi bir kul olma yürüyüşü başlar. Bu yürüyüş 100 gün sürer. 
Nihayetinde Kurban bayramına gelinir. Hz. İbrahim (a.s)’ın oğlu İsmail’e olan sevgi ve muhabbeti imtihana çekilir. 
Allah’a olan sevgi ve muhabbet mi yoksa Allah harici sevgi ve muhabbet mi daha ağır basmaktadır hayatın bu sınavı başlar. 
Allah’ın muhabbetini yani ilahi sevgiyi diğer sevgilerden üstün tutmada başarı sağlamanın bayramı yapılır. 
İlahi muhabbet insan kalbinde en üstün seviyeye gelmenin bayramı yapılır. 
Kabe ve etrafında dönme neyi temsil eder? 
 İnsanlar kalplerindeki Allah sevgisini merkeze koyup Allah merkezli sevgi, merhamet ve muhabbetin merkezinde dönmeye başlarlar. Kâbe orada bir semboldür. Yani Allah merkezli Muhabbet ve Sevginin Sembolüdür. Dünya üzerindeki İnsanlar özelde ise Allah’a kul olmayı ispatlamış müminler bu defa Allah’a olan sevgi ve muhabbetlerini Kâbe etrafında dönerek bunu yansıtmaya çalışırlar. 
Mala olan sevgi, evlada olan sevgi, karşı cinse ve eşe olan sevgilerinin üzerinde bir sevginin haykırmanın adıdır Kurban bayramı.

Tüm sevgilerin üstündeki sevgi duyulacak kudret, sadece Allah!
Muhabbet duyulacak en kudretlisi Allah’ın olduğunun haykırışı yapılmaktadır.
İlahi muhabbet insan kalbinde en üstün seviyeye gelmenin bayramına KURBAN BAYRAMI denir. 

Kur’an’da İsra Suresi 44. Ayette: “Yedi gök ve yerle arasında ne varsa hepsi onu, noksan sıfatlardan tenzih eder ve hiçbir şey yoktur ki ona hamdederek onu noksan sıfatlardan tenzih etmesin, 
Yalnız siz, onların tesbih edişlerini anlayamazsınız. Şüphe yok ki o, azap etmede acele etmez, halimdir ve suçları örter
.”
İşte Kâbe’nin etrafında dönen hacılar Allah’ı yüceltmek, tesbih etmek, anmak, tüm eksiklik ve noksanlıkları olmayan tek İlah Allah’ı anmak için yapılır. Bunun en zirve zamanı muhabbet duyulacak en zirvedeki Allah için Hicri Zilhicce ayında yapılmaktadır. 
Hac ayında nede Kurban kesilip gücü yetenler Mekke’ye giderek, Kabe ve Mina’da tövbe eder. 
Tevbe suresi 24. Ayette Yüce Allah:De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, kabileniz, biriktirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, size Allah'tan, Peygamberinden ve onun yolunda savaş etmeden daha sevimliyse artık Allah'ın emrini (azabının) gelmesini bekleyin.  Allah, buyruktan çıkan kötü topluluğu doğru yola eriştirmez.” Buyurmuştur. 
Bu bayram; Tüm İnsanlar özelde ise Mü’minler tüm önem verilen bütün değerlerden Allah’ ve Peygamberi’nin daha önemli olduğunu tüm sevgilerini Allah’a ve Peygamberine yönelik olacağının bir sözleşmesidir. 
Gerektiği zaman Allah yolunda cihat etmekten çekinmemenin ve Allah yolunda seve seve canını feda etmenin sözleşmesidir Kurban Bayramı.
 Bu ahde bu sözleşmeye, bu ayette bildirilenlere sadık kalınmadığında önem verilmediğinde o zaman Allah’ın azabını bekleyin diye Kur’an’da bizler uyarılmıştır. 
Muhabbet ve sevgi duygusunun merkezinde Allah olursa diğer sevgi ve muhabbetler de rayına oturur. 
Eğer sevgi ve muhabbetin merkezinde Allah yoksa o zaman âmelde yetersizlikler vardır.
İnsanlar ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirmez. Zora ki yapar. 
Namaz ve oruç gibi ibadetlerde ilk adım itaatle başlar, sonra "kul" olma mertebesine dönüşür, ardında Muhabbet ve sevgiye dönüşür. Çünkü muhabbetin merkezinde Allah vardır. Muhabbetin daha gelişmiş ve kemale ermesine "meveddet" denir. 
Eğer sevgide kendisini unutur ve yalnız sevdiğini düşünürse buna aşk denir. Aşk her haliyle onunla birlikte ona dönüşme ve onda bütünleşme haline aşk denir. Allah’a olan sevgiyi kalbin derinliklerine yerleştirmenin adıdır Kurban Bayramı.
İşte Kurban bayramları bize muhabbetin daha üst aşamasına bizi eriştirmek istiyor. Aşkımızı sevgimizin asıl kaynağı olan Allah’a yöneltmemizi istiyor.  Anca böyle olduğunda şeytanların vesvesesi etkisiz kılınır. Güven, huzurlu yaşam, korkulardan uzak, mutlu bir hayatın sadet mutluluğuna giden yol keşfetmiş olunur. 
Yani güvene kavuşma muhabbet sayesinde oluşacağı bilincini bize öğretmek ve bizi eğitmek için Kurban Bayramı yapılır. 
Kulluk-Muhabbet-meveddet-Aşk: 
Hacca gitmenin önemi ise Allah’a olan sevgini ve muhabbetinin kalbin, derinliklerine yerleştirmenin en kestirme yoludur. 
Hac ayında yani Zilhicce ayında 9. Geceyi 10 gece bağlandığı gün Allah’a olan sevgiyi kalbin derinliklerine yerleştirmenin en kestirme yoludur.
-Ramazan ayı ile başlayan süreçte Allah’a iyi bir kul olma ile ilk adım atılmış olur. 
-Zilhicce ayında 9. Geceyi 10 geceye bağlayan zamanda ise varsa günahlar itiraf edilmeli 
ve Allah’tan bunun için kesin tövbe etmeli,

 Allah’a olan sevgisinin dışındaki bütün mal sevgisi, evlat sevgisi dünyaya bağlı kılan bütün sevgileri ardına atarak yaşamını, canını, Allah için olduğu, nimetlerin sahibi Allah için olduğunu Allah’a teşekkür yani şükrünü dile getirmeli. 
Allah’a olan sevgisini Mina’da bulunduğunda kalbinin derinliklerine yerleştirmelidir. 

İşte bu bayram onun için yapılır. Hac’ca gitmek ve  Kurban kesmek sonrasında bayram yapmak bunun içindir. 

Böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerim bu yaptığımız çalışma yararlı olmuştur. Bir sonraki programda görüşme üzere hoşça kalın. Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla. 

 

1. Kurban Bayramı Anlam ve Önemi
2. Kurban Bayramı Anlam ve Önemi; 
   Hz. İbrahimin Oğlu İsmail ile imtihanı.
3. Kurban Bayramı Anlam Ve Önemi; 
   Manevi Hayatımızda Neden Kurban Bayramı

Google+ WhatsApp